Homosexuální zneužívání v americké armádě na vzestupu

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Podle právě vydané zprávy o rozsahu sexuálního zneužívání v americké armádě došlo za poslední rok ke zvýšení počtu případů o 50 %.

Zpráva hovoří o tzv. SEXUAL ASSAULT, který je podle směrnic americké armády definován následujícím způsobem:

 

Sexuální zneužívání je trestný čin definovaný jako úmyslný sexuální kontakt, charakterizovaný použitím síly, fyzické hrozby nebo zneužití autority, nebo situací, kdy oběť nesouhlasí nebo nemůže souhlasit. Sexuální zneužívání zahrnuje: znásilnění; nekonsenzuální sodomii (orální nebo anální sex); nemravné obtěžování (nežádaný, nevhodný sexuální kontakt a osahávání); a pokusy o spáchání takových činů.

Nejsem si jistý překladem, protože neznám právní terminologii a tak nevím, zda sexual assault má v češtině odpovídající jednoduchý ekvivalent. V tomto článku budu sexual assault překládat jako sexuální zneužívání. Možná by byl vhodnější jiný termín, jako sexuální delikt, obtěžování, násilí apod.  Kvůli této nejistotě zde uvádím i celou anglickou definici tohoto pojmu:

"Sexual assault is a crime defined as intentional sexual contact, characterized by use of force, physical threat or abuse of authority or when the victim does not or cannot consent. Sexual Assault includes: Rape; Non consensual Sodomy (oral or anal sex); Indecent Assault (unwanted, inappropriate sexual contact or fondling); and Attempts to commit these acts."

Americký ministr obrany Chuck Hagel řekl: „ Sexuální zneužívání je jednoznačnou hrozbou pro životy a duševní pohodu žen a mužů, kteří slouží naší zemi v uniformách. Ničí pouto důvěry a jistoty, která leží v srdci našich ozbrojených sil“.

Podle zprávy byli muži obětí pouze ve 14 % nahlášených případů.

V průzkumech mezi vojáky však bylo zjištěno, že obětí sexuálního obtěžování se stalo 6,8 % žen a 1,2 % mužů.

V armádě je však mnohem více mužů, než žen a tak byl celkový počet zneužitých mužů 14.000 a žen 12.000.

Zneužitých mužů tedy bylo dokonce o trochu více, než žen. Opět narážíme na obrovský nepoměr, protože gayů, nebo mužů, kteří mají sex s muži (MSM), což je mnohem širší kategorie, je v populaci určitě podstatně méně, než jedna desetina. Přesto dokáží napáchat více zla, než velká většina heterosexuálních mužů.

Podobně jako v případě zneužívaných dětí mužského pohlaví, je třeba se zabývat otázkou, proč tak málo mužů sexuální zneužívání nahlásí a jenom nepatrný zlomek těchto případů je vyšetřován. Předpokládá se, že muži se obávají si stěžovat, protože vzniknou pochybnosti o jejich sexuální orientaci, zejména když jejich organismus při zneužívání reagoval vzrušením.

Také se stydí, že se na ně bude pohlížet jako na slabé a bude zpochybněna jejich mužnost, což je problémem zejména v armádě, kde je kladen důraz na odolnost, odvahu a disciplínu.

Již nyní tedy vidíme důsledky změněné politiky vůči homosexuálům, o které  v  iDNES  v roce 2012 vítězoslavně referovali:

 

Americká armáda oslavuje homosexuály, červen bude jejich měsícem

Americká armáda zásadně změnila postoj k homosexuálům ve svých řadách. Pentagon už nebude gaye, lesbičky, bisexuály ani transsexuály za přiznání k jejich orientaci propouštět ze služby. Naopak. Ministr obrany Leon Panetta nařídil, aby se červen oslavoval jako "měsíc hrdosti gayů".

 

Nyní mají být na co hrdí. Nová politika armády vůči homosexuálům ihned přinesla plody v podobě tisíců zneužitých. Rodiče aby se nyní báli pouštět své chlapce na vojenské školy a do armády.

Jak nebezpečné a těžko odhalitelné je řádění gayů v armádě bych chtěl dokumentovat českým případem kapitána hradní stráže a psychologa Miloše Topolovského. Topolovský působil na Pražském hradě jako výchovný poradce a podle výše uvedené definice sexuálního zneužívání, která je používaná v americké armádě, se jednoznačně dopouštěl sexuálního zneužívání, protože vojáci, které úmyslně opil, nemohli vyjádřit souhlas s homosexuálním stykem. Já zde nebudu popisovat tuto kauzu, protože je možné o ní najít dost informací na internetu, ale ocituji zde vyjádření samotného Topolovského pro Britské listy, které publikoval Štěpán Kotrba ve svém článku Štvanice:

 

_____________________________________________________________________________

"U Hradní stráže jsem působil 6 let. To, že jsem gay, věděli důstojníci a vojáci základní služby, ale bylo to na úrovni takzvaného veřejného tajemství, nebo na úrovni informace - jako že je někdo rozvedený, nebo vdovec. Nebyla tam ani narážka nebo náznak směřující k nějaké diskriminaci. Pracovně na moji osobu nebyla žádná stížnost.

Hlavní problém byl, že se požíval alkohol v kasárnách (ale po pracovní době) a že se "to" dělo v kasárnách (také po pracovní době). To se nevědělo – oficiálně. To byla ta moje největší vina, které jsem si vědom. Ale platí: Když se penis postaví – tak se rozum zastaví.“

"To" se dělo i v Bílém domě za prezidenta Clintona. Jde o morálku. Jsem si toho plně vědom. Když chtěla společnost trestat mne za morální hřích, tak to by měla trestat každou manželskou nevěru, každý sex na pracovišti – heterosexuální, každou oslavu narozenin nebo svátku na pracovišti s konzumací alkoholu.

Dokonce všechny rauty prezidenta na Hradě jsou v pracovní době a s přípitkem šampaňského. To není konzumace alkoholu na pracovišti? Na pracovišti prezidenta? Jak to vypadá všude jinde? V kancelářích redakcí, v kancelářích advokátů a soudců, v parlamentních kuloárech? Tam se neťuká skleničkami a nevznikají osobní vazby, které někdy končí sexem? Proč je každý pohoršený, že se to dělo právě u Hradní stráže?

Všichni vojáci byli samozřejmě plnoletí a nebyl jsem jejich nadřízený, takže z "toho" nemohli mít žádné výhody a dělo se "to" dobrovolně – z jejich pohledu to bylo z nudy, nebo že jednoduše potřebovali „vystříknout“, když nemohli týden či 14 dní na vycházku. Neb to měli domů pět hodin rychlíkem – Ostrava, Morava… Jinak pro dokreslení – většina z vojáků byla v občanském životě vyučena. Zedníci, truhláři, nebo číšníci. Také jsme společně „obíhali“ hospody po Praze, kde jsem útratu platil já, protože oni brali měsíční „žold“ kolem 500 Kč.

I když jsou už všichni dávno v civilu a každý z nich má holku, nebo je už ženatý, tak se příležitostně potkáváme.

Celá aféra vznikla proto, že vojáci měli být kázeňsky potrestáni za konzumaci alkoholu v kasárnách. Nepili jenom se mnou - po pracovní době chlastali i samostatně na ložnicích.

Takže ti, co ke mně nechodili, anonymně „udali“ ty, kteří ke mně chodili. S dovětkem, že jsou to buzeranti a chodí si ke mně kouřit péra.

Nařčeni vojáci se samozřejmě bránili, že nejsou žádní buzeranti, že každý z nich má doma holku…

Kázeňský trest za alkohol v kasárnách měl postihnout i je. Někteří měli do civilu měsíc a v případě kázeňského trestu by to museli „nasluhovat“...

V tomto stádiu se dostal incident k policejnímu vyšetřovatelovi.

Výslechy probíhaly tímto stylem:
Topolovský je ve vazbě, pak ho zavřou na osm let - tak povídejte. Jste homosexuál?
Ne.
Požíval jste alkohol v kasárnách dobrovolně, nebo vás pobízel?
Pobízel.

A v protokolu se pak objevilo – přivedl je do stavu opilosti a pak je znásilnil – orálně.

Už samotný pojem „orální znásilnění“ vyvolává úsměv. To by chtěl každý chlap třikrát denně. V trestním zákoně se "to" objevilo až po novele v roce 2001, kdy tam byl nově dán pojem orální znásilnění, a aby nebyly takto „postižené" jen ženy, tak se zavedl stejný trestný čin i pro muže.

Pak vyšetřování pokračovalo tak, že když jsem ještě byl ve vazbě a noviny byly plné článků o zrůdě a perverzním psychologovi, tak vojenská policie vyslýchala dva vojáky za krádeže a kouření marihuany v kasárnách. Na závěr se jich nejspíš zeptali : "A co, vás Topolovský neznásilnil? Možná by to pro vás byla polehčující okolnost s tou marihuanou.“ A vojáčkové: "Jasně, nás taky." Tak se objevila ve spise jejich výpověď tohoto stylu:
Kdy jste u něho byl?
Někdy v únoru.
Který den v týdnu to byl?
Nevím.
Kolik bylo hodin?
Nějak odpoledne nebo večer.
Jak dlouho jste tam byl?
Nevím, možná hodinu nebo dvě.
O čem jste si hodinu nebo dvě povídali?
Nevím, o problémech na vojně.
Kolik jste toho vypil?
Asi půl litru vodky.
A co pak?
Pak jsem usnul a když jsem se vzbudil, tak mi kouřil péro.
Co jste udělal?
Vstal jsem a odešel.
Proč jste to nikomu nehlásil?
Nevím.

A byla z toho další dvě obvinění za znásilnění.

Když byl soud, tak až na ty dva v podstatě všichni řekli pravdu. Ale formulovali to tak, aby oni sami nebyli stíháni za křivou výpověď. Nejlíp to na plnou hubu řekl jeden Ostravák. Když se ho ptali: Věděl jste, že je to homosexuál?, odpověděl: To věděli všichni.
A proč jste za ním chodil po pracovní době?
A proč né, na pokec.
Konzumovali jste alkohol.
Ano.
A proč?
Proč né, když to bylo zadarmo...
Jste vy sám homosexuál?
Ne.
Měl jste s ním pohlavní styk?
Ano, ale jenom orální.
Proč?
No, ušima mi to nevyteče.

Takže - hned u prvního soudu se to mohlo uzavřít. Soudkyně první rozsudek postavila právě jenom na výpovědi jednoho z těch "marihuanových" vojáků, který u mne v kanceláři nikdy nebyl. To byl ten největší paradox.

A pak začal spis pendlovat nahoru a dolů. Odvolání – vrátili rozsudek zpět. Druhé odvolání – opět to vrátili …..až do 1. 3. 2005, kde už dotyčný vojáček řekl, že k ničemu nedošlo. Ale aby ho nestíhali pro křivou výpověď, tak uvedl, že neví, že byl ožralý, že si nic nepamatuje.

_____________________________________________________________________________

 

Topolovský jednal z pozice člověka, který byl oproti řadovým vojákům, ještě nedávno učňům, o dvě třídy výše, pokud jde o vzdělání, životní zkušenosti i hodnost. Kdo nebyl na vojně, tak si těžko umí představit situaci v armádě, jak jsou řadoví vojáci závislí na nadřízených a hodnostně vyšších vojácích, musí žádat o povolení vycházek atd. Vojáci ve věku 18, 19, 20 let jsou sice právně zletilí, ale rozhodně ne plně dospělí, zralí muži. Pod špatným vedením jsou v tomto věku schopní napáchat neuvěřitelné hovadiny. Není tak podstatné, že Topolovský nebyl jejich přímý nadřízený, ale ze své pozice měl vůči vojákům velkou autoritu. Navíc k jeho funkci výchovného poradce a profesi psychologa přímo patřilo, že měl řešit všemožné osobní problémy vojáků a samozřejmě se předpokládá, že jako psychologovi se mu ti kluci měli se svými problémy svěřovat. Topolovského deviantní vidění sexuality je zřejmé například z jeho názoru:

„Už samotný pojem „orální znásilnění“ vyvolává úsměv. To by chtěl každý chlap třikrát denně.“

Představa, že by na mě chtěl nějaký chlap provozovat orál mi připadá vyloženě odporná a určitě bych se takovému pokusu ze všech sil bránil. Myslím si, že i ti mladí vojáci by si za střízliva nenechali nic takového líbit a pokud by byl Topolovský dotěrný tak by schytal pár tvrdých ran pěstí. Ale to byl právě ten důvod, proč štědře vynakládal ze svého žoldu peníze na opíjení vojáků základní služby. Při dalších orálních aktech už možná nemuseli být zpití až do němoty. Tímto postupem by však protřelý psycholog naučil mnohé vojáky základní služby i souložit se služební fenou.

Pro tyto mladé kluky to byla vlastně první zkušenost s reálným životem po vyučení a vraceli se ze služby na Pražském hradě s tím, že je tam výchovný poradce ožíral a kouřil jim p….. Nyní s odstupem času by stálo za výzkum zjistit, jaké to zanechalo stopy na jejich sexualitě a psychice. To že se navenek nakonec před soudem vyjádřili, že se jim nestala žádná újma, neznamená, že by si neodnesli nějaké následky. Právě to, že se navenek tváří jako tvrďáci a prezentují události tak, že se jednalo jen o zábavu, je charakteristické pro chování mužů obecně a je příčinou proč tolik homosexuálů běhá na svobodě místo toho, aby seděli v kriminálech.

Škoda že vojáci základní služby a kapitán Topolovský nebyli vyšetřeni na sexuálně přenosné nemoci. Hltan promiskuitních homosexuálů je totiž semeništěm celé řady původců sexuálně přenosných nemocí, jako je třeba Neisseria gonorrhoeae (kapavka), Chlamydia trachomatis a papilomaviry. Topolovský sám uvádí, že ti chlapci měli doma dívky, a právě Topolovský s obměňujícím se harémem vojáků základní služby je ukázkou situace, kdy se nečistý orofarynx, nebo jiný orgán homosexuála může stát zdrojem nákazy pro velký okruh žen.

K samotnému Kotrbovu článku chci poznamenat jen to, že je až neuvěřitelné, jak primitivně manipuluje se čtenáři. Na závěr článku uvádí:

„Miloš Topolovský je gay a nestydí se za to. Proč by měl?“

O to ale přece vůbec nejde, že je gay. Za to, že byl třeba sám v době dospívání zneužíván, nebo že v jeho životě nastala nějaká jiná nešťastná konstelace okolností samozřejmě Topolovský nemůže. Jeho vinou však je, že jako psycholog v pozici výchovného poradce vojáky základní služby opíjel, aby byli povolní a v opilosti je následně sexuálně zneužíval.

Nebýt statečných vojáků, kteří Topolovského jednání nahlásili, tak by v následujících letech dokázal opíjet a zneužívat možná i desítky dalších mladíků. Právě kauza homosexuála Topolovského podává vysvětlení statistik americké armády, podle kterých je za rok zneužito 14.000 mužů, ale nahlášeno a vyšetřováno pouhých několik stovek.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

1)  Radek (22.06.2014 16:18)

Stále mě i v dnešní době zaráží proč se řeší takové věci. Co je špatného na tom, že mají spolu sex dva muži..??!! Je úplně jedno jestli se jedná o hetero kámoše či homo kámoše. Také je zajímavé, že lesby nikomu nevadí, ale gaye každý druhý odsoudí, proč??!! Jestli že spolu chtějí mít sex, tak jim v tom nikdo bránit nemůže! Ve starověkém Řecku věděli, že v lásce či v sexu nehraje roli pohlaví! Co to je za svět ve které to žijeme .... Sex mezi muži je naprosto normální a přirozený jev, který se vyskytuje i u zvířat v přírodě a lidé do té přírody také patří!!! Jestli se potom nějakej heterák chová po sexu s mužem pokrytecky, tak to už je jiná věc potom ...

2)  Radek (22.06.2014 16:22)

Hltan homosexuálů je semeništěm nemocí ??? Vy jste teda ubožák!!! Máte asi dojem, že se pohlavní nemoci heterosexuálů netýkají ...(??!!) Můžu Vám oznámit, že znám spoustu heterosexuálů, kteří jsou promiskuitní!!! Vaše inteligence je tak chabá. Jste ubožák a je mi Vás líto. Go Down Sir!!!

3)  Radek (22.06.2014 16:26)

Homosexualita s pedofílií nemá nic společného ...., ale proč Vám to vysvětlovat, když ste frustrovaný a zakomplexovaný ubožák, že?? ;-DDDDDDD Smile

4)  MloVH (10.01.2021 03:09)

Meds information leaflet. What side effects can this medication cause? <a href="https://viagra4u.top">can i get generic viagra prices</a> in Canada. Everything what you want to know about pills. Read information now.
<a href=https://dienmaysonganh.com/san-pham/may-xoi-dat-mini-sharp-sp-xdmn520.html>Actual what you want to know about meds.</a> <a href=http://hungryanimalfoundation.org/?page_id=10400&cpage=1#comment-44150>Everything news about pills.</a> <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Drugs%20prescribing%20information.%20What%20side%20effects%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ewhere%20to%20get%20cheap%20viagra%20prices%3C%2Fa%3E%20in%20Canada.%20Everything%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicament.%20Get%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F77%3ESome%20about%20medication.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F210%3EActual%20news%20about%20drugs.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F57%3EAll%20news%20about%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%209a792f6%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%20%3E%20%D0%B3%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%3C%2Fa%3E%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B6%D0%B5.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%2077%3E%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%20210%3E%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%2057%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%3C%20%2F%20a%3E%209a792f6>Actual about medicines.</a> 04f6_b4

5)  AypKO (10.01.2021 21:08)

Drug information sheet. What side effects? <a href="https://viagra4u.top">order cheap viagra price</a> in the USA. Some news about drug. Get here.
<a href=http://sm02.ru/blog/testovaya-zapis-v-bloge-2.html>Best what you want to know about drugs.</a> <a href=https://fivetourus.com/2020/03/02/hello-world/#comment-25301>Everything what you want to know about medicines.</a> <a href=http://www.koreadj.tv/ILoveKStarS2>Actual information about medication.</a> f1c2d13

6)  DavidEah (11.01.2021 11:25)

Drugs information. What side effects can this medication cause?
where buy flomax https://flomax4u.top in Canada
All news about pills. Read information now.

https://fr.swashvillage.org/article/marilyn-monroe-remembered-in-9-ways#comments Actual about medicines. http://berezky.ru/glasha.me/all/nelzya-doedat/ Actual trends of pills. https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Drugs%20information.%20Cautions.%20%0D%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fneurontin4u.top%22%3Eneurontin%20tablets%3C%2Fa%3E%20in%20USA%20%0D%0ASome%20information%20about%20medication.%20Read%20here.%20%0D%0A%20%0D%0Ahttps%3A%2F%2F251901.net%2Fbiyoujisyo%2Fhasegawatakashi%2Fcomment-page-1458%2F%23comment-1815404%20Best%20about%20medicament.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2014-01-15-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A19%26time%3D1610205199%20Everything%20about%20medicament.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2014-07-06-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A22%26time%3D1610205202%20Some%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicine.%20%20dfeeeb7%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fneurontin4u.top%22%20%3E%20neurontin%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%3C%20%2F%20a%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C.%20https%3A%2F%2F251901.net%2Fbiyoujisyo%2Fhasegawatakashi%2Fcomment-page-1458%2F%23comment-1815404%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2014-01-15-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A19%26time%3D1610205199%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20https%3A%2F%2Fakarui-mirai.blog.ss-blog.jp%2F2014-07-06-01%3Fcomment_success%3D2021-01-10T00%3A13%3A22%26time%3D1610205202%20%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%20dfeeeb7 All about pills. e21b785

7)  vardenafil vs viagra (12.04.2021 11:51)

generic vardenafil 20mg https://vegavardenafil.com/ warnings for vardenafil maximum dose

8)  sildenafil cheapest price (14.04.2021 10:42)

generic sildenafil 40 mg https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil 20 mg tablet cost

9)  how much alprostadil vials cost (21.04.2021 08:13)

alprostadil suppository demonstration video https://alprostadildrugs.com/ c-alprostadil

10)  generic tadalafil united states (23.04.2021 01:59)

tadalafil gel https://elitadalafill.com/ generic tadalafil

11)  zithromax order online (23.04.2021 05:21)

azithromycin for staph skin infection https://zithromaxes.com/ z pak used for uti

12)  canadian customs pills vitamins (23.04.2021 21:16)

canadian diet pills https://canadapillstorex.com/ canadian generic pills

13)  priligy (28.04.2021 17:53)

priligy uk price <a href="https://priligydapoxetinex.com/#">priligy 60 mg</a>

14)  TxrPU (28.04.2021 19:52)

Drug information. Cautions.
<a href="https://topregabalin.top">where can i get cheap pregabalin no prescription</a> in Canada
Actual trends of drugs. Get information here.

15)  JanicePlock (30.04.2021 15:50)

cialis manufacturer <a href="https://mycialistabs.com/">tadalafil</a> does cialis expire

16)  canadian generic pills (02.05.2021 02:19)

canadian generic pills https://canadapillstorex.com/ best canadian mail order pharmacies for diet pills

17)  best viagra pills 25 mg canada pharmacy (02.05.2021 20:23)

how much cheper is viagra in canada https://canadaviagrastore.com/ canada online viagra

18)  cvs ed meds (02.05.2021 20:46)

erectile reverser https://canadaerectiledysfunctionpills.com/ how erectile dysfunction drugs work

19)  TiffanyCet (04.05.2021 10:10)

cialis vs.levitra <a href="https://toptadalafiltabs.com/">canadian cialis</a> normal dose of cialis

20)  chloroquine phosphate brand name (06.05.2021 02:16)

is chloroquine available over the counter https://chloroquineorigin.com/ cloroquin

21)  Stellacub (06.05.2021 03:37)

how to write a process analysis essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">write an analysis essay</a> how to write summary essay

22)  Rebeccaphaph (07.05.2021 07:35)

mathematician essay writing service <a href="http://writemyessayslfd.com/">http://www.writemyessayslfd.com/</a> good title for essay about community service

23)  FrancesMergo (07.05.2021 16:13)

pills like viagra <a href="https://mrviagrashop.com">viagra price canada</a> sildenafil generic

24)  MartinaAnomo (08.05.2021 05:18)

buy viagra cheaper <a href="https://mysildenafilkr.com/">sildenafil online usa</a> generic viagra usa

25)  FedLH (12.05.2021 17:33)

computer science cover letter <a href="http://coverletterforresumetop.com/">professional cv</a> restaurant resume

26)  KathrynPoili (12.05.2021 23:44)

generic cialis cost <a href="http://tadalafilled.com/">what does cialis look like</a> cialis without a doctor prescription usa

27)  SghPQ (13.05.2021 12:23)

dance resume <a href="https://writingacoverletteronline.com/">career change cover letter</a> cover letter closing

28)  OllIO (14.05.2021 11:29)

viagra otc <a href="https://edviagramaster.net/">mexican viagra</a> taking viagra for fun

29)  avanafil (16.05.2021 01:32)

buy avana usa <a href="https://avanaavanafil.com/#">avanafil dose</a>

30)  combigan (16.05.2021 03:49)

brimonidine tartrate ophthalmic <a href="http://combiganbrimonidinetartrate.com/#">brimonidine side effects</a>

31)  CcbQC (16.05.2021 07:21)

generic cialis cost <a href="https://cialisortadalafil.com/">what does cialis look like</a> cialis without a doctor prescription usa

32)  NxrQX (16.05.2021 10:58)

viagra pranks <a href="https://sildenafilviagratop.com">viagra foods</a> sildenafil generic

33)  YibFS (18.05.2021 09:51)

Pills information sheet. Long-Term Effects.
<a href="https://januvia4u.top">how to buy generic januvia without a prescription</a> in the USA
Everything information about drug. Read information now.

34)  CteUI (18.05.2021 09:51)

Meds information leaflet. What side effects can this medication cause?
<a href="https://pregabalin24x7.top">generic pregabalin no prescription</a> in the USA
Best what you want to know about medication. Read here.

35)  MpcQH (18.05.2021 21:18)


Medicine information sheet. What side effects can this medication cause?
<a href="https://abilify4u.top">generic abilify pills</a> in USA
Actual about pills. Read now.

36)  BfeHL (18.05.2021 21:18)


Medicine information leaflet. Brand names.
<a href="https://singulair4u.top">where to buy generic singulair</a> in the USA
Actual information about meds. Get information now.

37)  cyclomune (24.05.2021 10:10)

cyclosporine pharmacology <a href="https://cyclosporineopthalmicemulsion.com/#">Cyclomune eye drops 0.05%</a>

38)  Enricsinoms (24.05.2021 15:01)

https://tadalafilol.com/ what is tadalafil buy generic cialis online with mastercard <a href="https://tadalafilol.com/ ">tadalafil dosage </a> tadalafil price walmart

39)  Enricsinoms (24.05.2021 15:02)

https://tadalafilol.com/ what is tadalafil buy generic cialis online with mastercard <a href="https://tadalafilol.com/ ">tadalafil dosage </a> tadalafil price walmart

40)  Enricsinoms (24.05.2021 15:02)

https://tadalafilol.com/ what is tadalafil buy generic cialis online with mastercard <a href="https://tadalafilol.com/ ">tadalafil dosage </a> tadalafil price walmart

1 2 3 4 5 6 7 8 9   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek