Další varování před zneužíváním dětí homosexuály z Gemini a CEDU

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové.


V březnu 2014 jsem publikoval článek GEMINI - sdružení dětí, mládeže a dospělých popularizuje antickou pederastii?, ve kterém jsem informoval o homosexuálním zneužívání dětí v organizaci Gemini, jejím propojení s CEDU (Centrum pro demokratické učení) a o organizaci Člověk v tísni, která s CEDU spolupracuje na některých projektech.

Nyní jsem našel na v diskusi na stránce Rodina.cz dva příspěvky, ve kterých jejich autoři,  Jonas (Jonáš Rybka) a Asitak, píší o sexuálním zneužívání dětí v Gemini. S Jonášem Rybkou jsem se pokusil spojit, bohužel neúspěšně, ale i tak mu chci alespoň na dálku poděkovat, že se nebál zneužívání dětí otevřeně popsat. Za normálních okolností bych nepřebíral nějaký diskusní příspěvek, kde ani nelze identifikovat autora. V tomto případě však jsou oba tyto příspěvky staršího data, než tři rozsudky, o kterých jsem referoval v minulém článku o pederastii v Gemini. Ty tři rozsudky, z toho dva ve věci bývalého admirála Gemini V. K. a jeden táborového vedoucího Martina Semeráda, do značné míry potvrzují pravdivost informací v obou diskusních příspěvcích a dodávají jim věrohodnost:

 

28.3.2012 19:23:16 Jonas

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Vážená paní,
vím, že už tato diskuze není aktuální, ale považuji za správné toto napsat. O žádnou pomluvu se nejedná. Chodil jsem do Gemini 5 let, ale poznamenalo mě to negativně na celý život. Z oddílu, her, akcí a přístupu vedoucích jsem (tak jako všichni) byl ze začátku nadšený a neuvědomil si, že je něco špatně. Nepoznali to dokonce ani rodiče. Neustálé ponižování, vyvolávání pocitu méněcennosti, manipulace, společné koupání nahých kluků, holek a vedoucích (nejstaršímu je kolem 60), pohlavní zneužívání - to vše se tam děje pod záminkou "návratu k antické tradici". Gemini ovlivňuje děti, ale dokáže přesvědčit i rodiče, že usiluje pouze o všestranný rozvoj dítěte. Podrobnější informace rád poskytnu mailem. Od Gemini co nejdál!

http://www.rodina.cz/nazor16222778.htm

 

9.1.2012 13:20:23 Asitak

Re: Jak vybrat důvěryhodný skautský oddíl?

Tak zrovna Gemini vůbec není dobrá volba. Já zase radím od nich rychle pryč. Když někdo nechce vidět a slyšet, tak je každá rada drahá. Oni si možná teď dají nějaký čas pozor, ale ty kauzy, co stále ještě nejsou dořešený, rozhodně nebyly žádné pomluvy.

http://www.rodina.cz/nazor15980211.htm

 

Tyto dva příspěvky jen potvrzují, že sexuální zneužívání dětí mělo v Gemini a CEDU systémový charakter a velký rozsah. Je vysoce pravděpodobné, že se na něm podíleli nejen admirál V. K. a táborový vedoucí Semerád, ale i další členové. Připomínám, že CEDU bylo dříve pouhou sekcí Gemini. Pokud jde o ty funkcionáře, kteří se sexuálního zneužívání přímo nedopouštěli, je málo pravděpodobné, že by si někteří z nich zneužívání nevšimli. U těch, kteří si pederastie skutečně nevšimli, je zase otázkou, zda mají vůbec v jakékoli organizaci pro děti co dělat. Pederastie tam bujela celá léta a tím, že si ničeho nevšimli, prokázali trestuhodnou neznalost chování homosexuálů a nezodpovědnost.

 

Ještě se musím zmínit o organizaci Člověk v tísni (ČvT), která spolupracuje s CEDU a aktivně se angažuje v šíření homosexuální propagandy.  Zabýval jsem se jí též v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity.

V Lidových novinách vyšel 26. 4. 2014 článek Špioni někdy nosí mouku, ve kterém  se Břetislav Tureček zabývá zneužíváním humanitárních organizací ke špionáži a politickým cílům. O Člověku v tísni píše následující:

Od nejasné hranice mezi humanitární a vojenskou činností je za těchto okolností jen kousek k hypotézám, do jaké míry může Západ využívat „své“ humanitární pracovníky ke sbírání poznatků o místní populaci, korumpování politiků a kmenových náčelníků, verbování spolupracovníků či k tipování vojenských cílů – tedy ke špionáži.

V českém prostředí bývá právě organizace Člověk v tísni někdy – bez důkazů – zmiňována, že například na ruském Kavkaze či na Kubě tyto aktivity prováděla. Dva lidé z nitra ČvT pro LN anonymně potvrdili, že v minulosti „měli pocit“, že je někdo z tajných služeb s nabídkou spolupráce nenápadně oslovil.

Jan Mrkvička z ČvT následně tvrdí, že taková spolupráce je zcela nepřijatelná. Takové vyjádření však má nulovou hodnotu. Udavači se nikdy dobrovolně nepřiznávají, že podepsali vázací akt. Důkazy vyjdou najevo, až se po změně režimu otevřou archivy tajných služeb. Dále Břetislav Tureček píše:

Asi nejvíce to v ČvT zaskřípalo zkraje roku 2003, kdy USA sháněly spojence k útoku na Irák. U společnosti bojující proti utrpení lidí by se čekalo, že bude brojit proti rozpoutání nové války, u Člověka v tísni to bylo jinak. Tehdejší šéf organizace Tomáš Pojar se otevřeně a opakovaně v LN postavil za Bushovy válečné plány.

Škoda jen, že nemám americké volební právo,“ litoval Pojar, který se stal v roce 2005 náměstkem ministra zahraničí, kde patřil ke klíčovým propagátorům politiky amerických neokonzervativců, včetně výstavby radaru v Brdech. Od roku 2010 byl čtyři roky velvyslancem v Izraeli a jedním z jeho posledních počinů bylo, že jako vůbec první ambasador z členských států EU navštívil vysokou školu v židovské osadě Ariel na okupovaných palestinských územích.

 

Informace v článku Špioni někdy nosí mouku pouze doplňují to, co jsem již dříve psal v článku Člověk v tísni - propaganda pod pláštíkem charity. Člověk v tísni je organizací, jejímž primárním cílem je prosazování mocenských cílů západního světa vedeného Spojenými státy. Neštítí se při tom používat i takových prostředků, jako je šíření na první pohled lživé homosexuální propagandy a krytí zločinů páchaných homosexuály. V ČvT jsou určitě také lidé, kteří věří tomu, že dělají charitu a poskytují pomoc. Takoví naivkové tam samozřejmě být musí, aby dělali křoví pro ty, kdo jsou přímo zapojeni do špionážních, podvratných a propagandistických akcí. Pokud se ve vedení Člověka v tísni objevují lidé, jako je člen klanu Pojarů, tak aby lidé postižení různými konflikty po spatření „humanitárních“ pracovníků ČvT neprodleně odjišťovali samopaly.

Na dokreslení situace v organizaci Člověk v tísni přikládám odkaz na stránku, kde jsou dokumenty o spolupráci spoluzakladatele této organizace s STB, pevném spojení jeho rodiny s KSČ i počtu zahraničních cest, které tento údajný odpůrce komunistického režimu absolvoval i v době normalizace.

http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

V tomto článku bohužel přináším jen málo nových informací o Gemini a CEDU. Vzhledem k rozsahu a systémové povaze homosexuálního zneužívání v těchto organizacích jsem však považoval za nutné i to málo zveřejnit. Tyto informace se obecně těžko shánějí a je třeba mít na paměti, že speciálně při homosexuálním zneužívání bývá objasněn jen malý zlomeček skutečného počtu případů. Je třeba dávat si pozor nejen na tyto dvě organizace, ale i na jednotlivce, kteří těmito organizacemi prošli, zejména v období, kdy Gemini vedl sám velký pederast, admirál V. K. Mohli již dříve opustit zprofanované „firmy“ a pokračovat v pederastní osvětě jinde.

Nikde jsem nenašel vysvětlení a omluvu za spáchané zločiny, seznam přijatých opatření, kritické zhodnocení pederastního odkazu antiky, nebo informace o odškodnění pro zneužité chlapce. Asi chtějí kauzy rychle zamést pod koberec. Hlavně aby si nikdo nevšiml rozsahu řádění homosexuálů a nechtěl jim bránit v seberealizaci.

Již Magnus Hirschfeld odhadoval, že 5 % homosexuálních mužů představují pedofilové,    45 % efebofilové, 45 % androfilové kteří preferuje dospělé muže a 5 % gerontofilové. (Informace je v dokazu na první stránce a lze ji najít i jinde po zadání následující následující kombinace slov do vyhledavače: Hirschfeld  45 % ephebophile.)

Za efebofily Hirschfeld považoval homosexuály, kteří preferují chlapce ve věku 14 – 21 let.

http://www.researchgate.net/publication/49638386_Hebephilia_quintessence_of_diagnostic_pretextuality

Je však třeba upozornit na to, že v dobách Hirschfelda chlapci dospívali později. Ve studii ze Spojených států bylo zjištěno, že puberta u chlapců dnes začíná ve věku o dva roky nižším, než o několik dekád dříve. Proto je třeba si pod rozmezím 14 – 21 let v současnosti představit chlapce o něco mladší, orientačně 12 – 19 let, ale dopady dřívější puberty na duševní zralost je třeba hodnotit více do hloubky.

http://www.webmd.com/children/news/20121020/earlier-puberty-age-9-10-average-us-boy

Jak by ti chudáci, kteří podle Hirschfelda představují polovinu homosexuálů, mohli uspokojovat své choutky, kdyby jim organizace jako Gemini odepřely přístup k dětem, nebo důsledně dodržovaly pravidla, která by jim znemožnila kluky sexuálně zneužívat.

Proto bych také chtěl vyzvat všechny, kdo se s náznaky homosexuálního zneužívání kdekoli setkají, aby bedlivě sledovali dění a vynalézavě, klidně i za pomoci různých technických prostředků, shromažďovali informace. Pokud nabydou přesvědčení, že k homosexuálnímu zneužívání skutečně dochází, je občanskou povinností neprodleně kontaktovat policii a předat jí veškeré poznatky. Nejedná se o žádné udavačství. Ze statistik víme, že homosexuálové, jako například Karel Vašíček, nebo skautští vedoucí Piškot a Meluzín, dokáží zneužít desítky, někdy i stovky chlapců. Dostat do vězení takového homosexuála je jedním z nejzáslužnějších činů, jaký může člověk vykonat. V sázce je zde mnohem více, než při vloupání do domu, nebo odcizení auta. Těm, kterým se podaří dostat takového homosexuála do vězení by mělo být automaticky udělováno vysoké státní vyznamenání. Za současného režimu však žádné vyznamenání nedostanou, spíše klacky pod nohy, a o to více je třeba si takových činů vážit.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

41)  Jamesphymn (15.01.2020 04:33)

viagra for women <a href=" http://genericvgrmax.com/#r ">over counter viagra walgreens</a>
trial samples of viagra http://genericvgrmax.com/#5
<a href=http://genericvgrmax.com/#p>natural viagra</a> female viagra what does viagra do <a href=" http://genericvgrmax.com/#i ">viagra online</a>
viagra problem http://genericvgrmax.com/#8
<a href=http://genericvgrmax.com/#5>generic viagra available</a> cheapest cialis web prices levitra vs viagra <a href=" http://canpharmb3.com/#u ">canadian pharmacy online cialis</a>
what helps viagra work better http://canpharmb3.com/#y
<a href=http://canpharmb3.com/#u>viagra alternatives</a> viagra generic availability

42)  JamesSeils (15.01.2020 07:39)

cialis ingredient <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#o ">viagra without a doctor prescription walmart</a>
canadian pharmacy coupon http://viagrawithoutdoctorspres.com# sildenafil citrate generic viagra 100mg <a href=" http://canpharmb3.com/#b ">show cialis working</a>
hims viagra http://canpharmb3.com/#e prescription drugs online <a href=" http://canpharmb3.com/#j ">certified canadian international pharmacy</a>
is cialis generic available http://canpharmb3.com/#c

43)  CharlesGed (15.01.2020 08:59)

pharmacy prices <a href=" http://canpharmb3.com/#7 ">cialis headaches afterwards</a>
cialis vs levitra http://canpharmb3.com/#1 safe alternatives to viagra and cialis <a href=" http://canpharmb3.com/#n ">how to take viagra for maximum effect</a>
viagra price http://canpharmb3.com/#e generic cialis bitcoin <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#p ">cialis ingredient</a>
does medicaid cover cialis http://canadianpharmacystorm.com/#8

44)  AntonioKem (15.01.2020 10:40)

cialis 5mg coupon <a href=" http://cialisxtl.com/#r ">buy cialis</a> trusted online pharmacy reviews

45)  CharlesGed (15.01.2020 15:10)

viagra effects <a href=" http://canpharmb3.com/#p ">legitimate cialis by mail</a>
buy viagra cialis http://canpharmb3.com/#7 cialis 20 mg <a href=" http://genericvgrmax.com/#t ">viagra coupon</a>
canadian pharmacy cialis http://genericvgrmax.com# female viagra <a href=" http://canpharmb3.com/#6 ">peoples pharmacy</a>
can you have multiple orgasms with cialis http://canpharmb3.com/#j

46)  AntonioKem (15.01.2020 17:45)

24 hour pharmacy <a href=" http://cialisxtl.com/#0 ">order cialis</a> pharmacy today

47)  CharlesGed (15.01.2020 21:26)

peoples pharmacy <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#4 ">canadian viagra cialis</a>
the pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#g generic names for cialis and viagra <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#p ">nose congested when taking cialis</a>
viagra without a doctor prescription http://canadianpharmacystorm.com/#3 cialis 20mg <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#e ">cost of viagra 100mg</a>
prescription drugs online http://viagrawithoutdoctorspres.com#

48)  Jamesphymn (15.01.2020 23:16)

viagra vs cialis <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#0 ">viagra on line no prec</a>
viagra dosage http://viagrawithoutdoctorspres.com/#f
<a href=http://viagrawithoutdoctorspres.com/#d>viagra problem</a> legit canadian pharmacy viagra without doctor prescription <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#n ">cialis vs viagra</a>
viagra coupons http://viagrawithoutdoctorspres.com/#6
<a href=http://viagrawithoutdoctorspres.com/#r>when will viagra become generic</a> canadian pharmacy world viagra 100mg <a href=" http://cialisxtl.com/#7 ">cialis headaches afterwards</a>
canadian pharmacy http://cialisxtl.com/#u
<a href=http://cialisxtl.com/#e>cialis coupons printable</a> generic viagra online canadian pharmacy

49)  AntonioKem (16.01.2020 00:50)

canada drugs online <a href=" http://cialisxtl.com/#w ">cialis coupon</a> free cialis

50)  CharlesGed (16.01.2020 03:38)

real cialis without a doctor prescription <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#m ">generic viagra without subscription walmart</a>
online pharmacy no prescription http://viagrawithoutdoctorspres.com# 24 hours pharmacy <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#z ">buy viagra</a>
pfizer viagra coupons from pfizer http://viagrawithoutdoctorspres.com# cialis going generic in 2019 in us <a href=" http://canpharmb3.com/#u ">cialis online pharmacy</a>
canadian pharmacy levitra value pack http://canpharmb3.com/#1

51)  Jamesphymn (16.01.2020 07:38)

how long does viagra last <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#m ">online viagra</a>
viagra 100mg http://viagrawithoutdoctorspres.com/#9
<a href=http://viagrawithoutdoctorspres.com/#2>buy viagra online</a> buy viagra viagra prescriptions over internet <a href=" http://canpharmb3.com/#v ">canadian pharmacy levitra</a>
best canadian online pharmacy http://canpharmb3.com/#l
<a href=http://canpharmb3.com/#8>hard erections cialis</a> online viagra viagra cost per pill <a href=" http://genericvgrmax.com/#r ">natural viagra</a>
100 mg viagra lowest price http://genericvgrmax.com/#f
<a href=http://genericvgrmax.com/#n>hims viagra</a> canadian pharmacy cheap

52)  AntonioKem (16.01.2020 08:06)

cialis online <a href=" http://cialisxtl.com/#c ">cheap cialis</a> how long does it take cialis to take effect

53)  Jamesphymn (16.01.2020 14:56)

buy viagra online <a href=" http://cialisxtl.com/#k ">cialis 30 day trial voucher</a>
canadian pharmacy world coupon http://cialisxtl.com/#q
<a href=http://cialisxtl.com/#i>cialis dosage</a> viagra coupons from pfizer viagra for sale <a href=" http://genericvgrmax.com/#e ">how long does viagra last</a>
viagra pill http://genericvgrmax.com/#l
<a href=http://genericvgrmax.com/#z>п»їviagra</a> warnings for cialis canadian pharmacy world reviews <a href=" http://cialisxtl.com/#k ">cialis generic availability</a>
is cialis generic available http://cialisxtl.com/#3
<a href=http://cialisxtl.com/#g>warnings for cialis</a> how long does it take cialis to take effect

54)  AntonioKem (16.01.2020 15:16)

cialis vidalista <a href=" http://cialisxtl.com/#8 ">cialis online</a> viagra erection after ejaculation

55)  CharlesGed (16.01.2020 16:33)

over the counter viagra <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#n ">how to take viagra for maximum effect</a>
canadian pharmacy no scripts http://canadianpharmacystorm.com/#q viagra without a doctor prescription walmart <a href=" http://canpharmb3.com/#j ">pharmacy express</a>
canadian drug stores http://canpharmb3.com/#d family pharmacy <a href=" http://canpharmb3.com/#y ">canadian pharmacy viagra</a>
cost of cialis http://canpharmb3.com/#x

56)  AntonioKem (16.01.2020 22:31)

liquid cialis source reviews <a href=" http://cialisxtl.com/#6 ">cialisxtl</a> canadian drug pharmacy

57)  JamesSeils (17.01.2020 08:30)

ed pills that work better than viagra <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#s ">canadian pharmacies online</a>
canadian pharmacy ltd http://canadianpharmacystorm.com/#0 drugs from canada <a href=" http://canpharmb3.com/#f ">usa pharmacy</a>
canadian mail order pharmacy http://canpharmb3.com/#r cialis dosages <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#q ">viagra coupons from pfizer</a>
viagra generic http://viagrawithoutdoctorspres.com#

58)  Jamesphymn (17.01.2020 08:47)

side effects for viagra <a href=" http://genericvgrmax.com/#b ">when to take viagra</a>
100mg viagra without a doctor prescription http://genericvgrmax.com/#a
<a href=http://genericvgrmax.com/#p>100mg viagra without a doctor prescription</a> buy viagra cialis generic viagra 100mg <a href=" http://canpharmb3.com/#q ">how long does viagra last</a>
canadian mail order pharmacy http://canpharmb3.com/#4
<a href=http://canpharmb3.com/#j>herbal viagra</a> generic viagra prices canadian pharmacy tampa <a href=" http://cialisxtl.com/#6 ">lowest cialis prices</a>
nose congested when taking cialis http://cialisxtl.com/#a
<a href=http://cialisxtl.com/#a>cialis side effects</a> what is cialis

59)  CharlesGed (17.01.2020 11:36)

women viagra <a href=" http://canpharmb3.com/#b ">what does viagra do</a>
viagra canadian pharmacy vipps approved http://canpharmb3.com/#o canadian pharmacy tampa <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#t ">viagra help</a>
canadian pharmacy meds review http://viagrawithoutdoctorspres.com# prices of cialis <a href=" http://cialisxtl.com/#k ">cialis dosage</a>
liquid cialis http://cialisxtl.com/#n

60)  CharlesGed (17.01.2020 17:51)

cialis erection penis <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#c ">best canadian pharmacy for viagra</a>
my canadian pharmacy reviews http://canadianpharmacystorm.com/#a prescription drugs online <a href=" http://genericvgrmax.com/#m ">levitra vs viagra</a>
24 hours pharmacy http://genericvgrmax.com# canadian pharmacy no prescription needed <a href=" http://genericvgrmax.com/#o ">viagra for sale</a>
best liquid cialis http://genericvgrmax.com#

61)  CharlesGed (18.01.2020 00:07)

viagra problem <a href=" http://genericvgrmax.com/#x ">when to take viagra</a>
100mg viagra without a doctor prescription http://genericvgrmax.com# tadalafil vs cialis <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#3 ">canadian pharmacy king reviews</a>
mail order prescription drugs from canada http://canadianpharmacystorm.com/#z 100mg viagra without a doctor prescription <a href=" http://canpharmb3.com/#1 ">canadian pharmacy cialis 40 mg</a>
viagra for sale http://canpharmb3.com/#3

62)  JamesSeils (18.01.2020 05:21)

100mg viagra without a doctor prescription <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#w ">viagra pills</a>
viagra alternatives http://viagrawithoutdoctorspres.com# side effects for viagra <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#x ">cheapest cialis</a>
my canadian pharmacy review http://canadianpharmacystorm.com/#f cialis coupons printable <a href=" http://canpharmb3.com/#h ">online cialis</a>
canadian pharmacy generic cialis http://canpharmb3.com/#v

63)  CharlesGed (18.01.2020 19:05)

otc cialis <a href=" http://genericvgrmax.com/#h ">viagra pills</a>
my canadian pharmacy reviews http://genericvgrmax.com# drugs from canada <a href=" http://cialisxtl.com/#i ">take cialis with or without food</a>
viagra on line http://cialisxtl.com/#6 cialis vs viagra <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#5 ">viagra without a doctor prescription</a>
viagra without a doctor prescription http://viagrawithoutdoctorspres.com#

64)  CharlesGed (19.01.2020 01:18)

cialis dosages <a href=" http://genericvgrmax.com/#r ">when will viagra become generic</a>
taking l-citrulline and cialis together http://genericvgrmax.com# canadian online pharmacy reviews <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#d ">viagra single packs</a>
cialis before and after http://viagrawithoutdoctorspres.com# canadian pharmacy levitra value pack <a href=" http://genericvgrmax.com/#i ">women viagra</a>
cialis pills for sale http://genericvgrmax.com#

65)  CharlesGed (19.01.2020 18:23)

trial samples of viagra <a href=" http://cialisxtl.com/#3 ">the cost of cialis</a>
cialis vs viagra http://cialisxtl.com/#5 best canadian online pharmacy <a href=" http://cialisxtl.com/#k ">п»їcialis</a>
best canadian online pharmacy http://cialisxtl.com/#b nose congested when taking cialis <a href=" http://cialisxtl.com/#g ">cialis pills for sale</a>
viagra price http://cialisxtl.com/#g

66)  CharlesGed (19.01.2020 22:54)

my canadian pharmacy reviews <a href=" http://canpharmb3.com/#q ">cialis 30 day trial coupon</a>
pharmacy online http://canpharmb3.com/#r average price cialis <a href=" http://genericvgrmax.com/#o ">online viagra</a>
canada drugs reviews http://genericvgrmax.com# canadian pharmacy without prescription <a href=" http://cialisxtl.com/#8 ">cost of cialis 20mg tablets</a>
walmart online pharmacy http://cialisxtl.com/#m

67)  CharlesGed (20.01.2020 07:44)

viagra help <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#4 ">canadian pharmacy king</a>
canadian pharmacy tampa http://canadianpharmacystorm.com/#3 cialis canada <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#y ">viagra erection after ejaculation</a>
viagra alternatives http://viagrawithoutdoctorspres.com# taking l-citrulline and cialis together <a href=" http://genericvgrmax.com/#j ">viagra generic availability</a>
cheap viagra http://genericvgrmax.com#

68)  JamesSeils (20.01.2020 07:57)

viagra vs cialis <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#k ">best price 100mg generic viagra</a>
cialis ingredient http://viagrawithoutdoctorspres.com# canadian pharmacy cialis 20mg <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#e ">cialis vidalista</a>
canadian pharmacy cialis http://canadianpharmacystorm.com/#j cialis 20mg price <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#o ">viagra erection</a>
canadian pharmacy viagra http://viagrawithoutdoctorspres.com#

69)  JamesSeils (20.01.2020 14:09)

canadian pharmacy meds reviews <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#y ">cost of viagra 100mg</a>
where to get cialis sample http://viagrawithoutdoctorspres.com# canada drugs coupon code <a href=" http://cialisxtl.com/#6 ">generic cialis black 800mg</a>
how much is viagra http://cialisxtl.com/#x what is cialis used for <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#i ">coupons for cialis</a>
viagra in action http://canadianpharmacystorm.com/#4

70)  CharlesGed (20.01.2020 16:43)

viagra samples <a href=" http://genericvgrmax.com/#5 ">over the counter viagra</a>
viagra on line no prec http://genericvgrmax.com# best canadian online pharmacy <a href=" http://canpharmb3.com/#d ">viagra for men</a>
which is better - cialis or viagra http://canpharmb3.com/#d viagra on line <a href=" http://canpharmb3.com/#2 ">when will cialis go generic</a>
п»їcialis http://canpharmb3.com/#a

71)  JamesSeils (20.01.2020 20:13)

cialis dosage <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#i ">real canadian pharmacy</a>
my canadian pharmacy reviews http://canadianpharmacystorm.com/#2 costco online pharmacy <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#c ">cialis without doctor prescription</a>
canada drugs online review http://canadianpharmacystorm.com/#t over counter viagra walgreens <a href=" http://genericvgrmax.com/#g ">generic viagra without subscription walmart</a>
the pharmacy http://genericvgrmax.com#

72)  JamesSeils (21.01.2020 02:13)

prices of cialis <a href=" http://genericvgrmax.com/#q ">online viagra</a>
viagra effects http://genericvgrmax.com# cialis before and after <a href=" http://genericvgrmax.com/#p ">viagra canada</a>
tiujana cialis http://genericvgrmax.com# liquid cialis source reviews <a href=" http://genericvgrmax.com/#m ">viagra samples from pfizer</a>
canadian discount pharmacy http://genericvgrmax.com#

73)  CharlesGed (21.01.2020 06:07)

indian pharmacy <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#4 ">otc viagra</a>
viagra help http://canadianpharmacystorm.com/#b tadalafil vs cialis <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#3 ">viagra coupons</a>
generic viagra available http://canadianpharmacystorm.com/#0 canadian pharmacy ratings <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#o ">viagra on line no prec</a>
prescription drugs online http://canadianpharmacystorm.com/#f

74)  CharlesGed (21.01.2020 10:38)

generic viagra 100mg <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#q ">discount pharmacy</a>
online canadian pharmacy review http://canadianpharmacystorm.com/#8 canadian pharmacy cheap <a href=" http://canpharmb3.com/#l ">best online pharmacy</a>
canadian pharmacy world coupon code http://canpharmb3.com/#m viagra online <a href=" http://genericvgrmax.com/#f ">viagra alternatives</a>
canada drugs http://genericvgrmax.com#

75)  CharlesGed (21.01.2020 19:42)

canadian pharmacy victoza <a href=" http://genericvgrmax.com/#r ">natural viagra</a>
canada viagra http://genericvgrmax.com# cialis tolerance <a href=" http://canpharmb3.com/#y ">cialis pills for sale</a>
cialis generic http://canpharmb3.com/#p how much does cialis cost <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#s ">generic viagra india 100mg</a>
canadian online pharmacy reviews http://canadianpharmacystorm.com/#3

76)  CharlesGed (22.01.2020 00:12)

viagra without a doctor prescription <a href=" http://canpharmb3.com/#u ">cialis dosage</a>
buy viagra cialis http://canpharmb3.com/#i legitimate canadian pharmacy online <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#u ">viagra canadian pharmacy</a>
viagra for women http://canadianpharmacystorm.com/#j where to get cialis sample <a href=" http://canpharmb3.com/#y ">women viagra</a>
take cialis with or without food http://canpharmb3.com/#1

77)  CharlesGed (22.01.2020 22:36)

pharmacy orlando <a href=" http://canpharmb3.com/#l ">viagra on line</a>
viagra coupons 75% off http://canpharmb3.com/#r canadian valley pharmacy <a href=" http://genericvgrmax.com/#t ">viagra online</a>
cialis professional http://genericvgrmax.com# canadian cialis <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#1 ">female viagra</a>
canadian pharmacy king http://viagrawithoutdoctorspres.com#

78)  CharlesGed (23.01.2020 03:03)

save on pharmacy <a href=" http://viagrawithoutdoctorspres.com/#7 ">canadian pharmacy viagra</a>
viagra for women http://viagrawithoutdoctorspres.com# canadian pharmacy no prescription <a href=" http://genericvgrmax.com/#l ">how long does it take for viagra to work</a>
coupons for cialis http://genericvgrmax.com# viagra vs cialis <a href=" http://cialisxtl.com/#z ">cialis in canada</a>
canada online pharmacy http://cialisxtl.com/#2

79)  JamesSeils (23.01.2020 03:17)

canadian pharmacy levitra value pack <a href=" http://genericvgrmax.com/#h ">viagra generic</a>
5 mg cialis coupon printable http://genericvgrmax.com# uk pharmacy <a href=" http://cialisxtl.com/#b ">viagra vs cialis vs levitra</a>
on line pharmacy http://cialisxtl.com/#6 the pharmacy <a href=" http://canpharmb3.com/#a ">california pharmacy</a>
when is the best time to take cialis http://canpharmb3.com/#s

80)  WilliamFeR (23.01.2020 07:23)

best canadian pharmacy to buy from <a href=" http://cialisxtl.com/#y ">cialis coupon</a>
online cialis http://cialisxtl.com/#q herbal viagra <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#w ">free cialis</a>
rx pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#4 canadian pharmacy no scripts <a href=" http://canadianpharmacystorm.com/#h ">viagra generic availability</a>
buy viagra cialis http://canadianpharmacystorm.com/#k

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek