Člověk v tísni – propaganda pod pláštíkem charity

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V souvislosti s blížící se olympiádou v Soči se do protiruské kampaně zapojila také společnost Člověk v tísni a spustila nové webové stránky, na kterých představuje propagandistickou kampaň následujícím úvodem:

Sledujte utajené disciplíny! Pokuty za demonstrace, cenzura na internetu nebo diskriminace homosexuálů jsou jen některé z utajených disciplín za olympijským ohněm. Sledujte www.utajenediscipliny.cz

Já se k této kampani vyjádřím pouze z hlediska homosexuality, která však dnes představuje klíčovou součást všech protiruských kampaní a není tomu jinak ani v případě kampaně vedené Člověkem v tísni.

Nebudu se zabývat jednotlivými detaily kampaně, ale samotným jádrem jejich homosexuální propagandy. Tímto jádrem přístupu k homosexualitě je definice homosexuality, kterou najdeme na webových stránkách Varianty, což je vzdělávací program Člověka v tísni. Totožná definice je uvedena též v „Informaci pro učitele“, vytvořené v rámci téhož projektu Varianty.

Úvodní část „Informace pro učitele“ vidíme na následujícím výřezu z této webové stránky:

Člověk v tísni

Od A do Z lživá definice homosexuality propagandistické organizace Člověk v tísni.


První charakteristikou homosexuality podle této definice je, že se jedná o geneticky podmíněný stav.

V „Informaci pro učitele“ se sice dále v textu uvádí 4 skupiny teorií o vzniku homosexuality, což však autorům nebrání uvést v definici jako příčinu výlučně dědičnost. Ideologům Člověka v tísni je jasné, že odkazování na celou řadu vědeckých studií a teorií jim umožňuje zaštiťovat se vědou, ale zároveň dobře ví, že s odstupem několika měsíců po přednášce posluchačům ulpí v hlavě pouze několik málo informací, mezi které patří právě to, co bylo v nadpisu, v definici, v rámečku, co učitel nadiktoval žákům, aby si napsali doslovně do sešitu.

Tvrzení o dědičnosti homosexuality můžeme snadno vyvrátit s pomocí bohatě odkazovaných údajů v anglické Wikipedii v článku Biologie a sexuální orientace (Biology and sexual orientation), zejména v oddílu „Studie na dvojčatech“ (Twin studies).

Vysokou hodnotu mají zejména studie na jednovaječných dvojčatech (monozygotic twins), protože tito lidé mají stejnou genetickou výbavu a navíc prožili i období prenatálního života v jedné děloze té samé matky. Jsou tedy nejen geneticky totožní, ale zažívali společně s matkou v době těhotenství její nálady, stresy, onemocnění, byli společně intoxikováni alkoholem, nikotinem atd. Navíc pokud nebyli rozděleni ihned po porodu, což se stává velmi vzácně, tak se na nich projevilo i období společné výchovy v rodině. (I mezi jednovaječnými dvojčaty existují nepatrné rozdíly v genetické výbavě a drobné rozdíly v prostředí, ve kterém se nacházela v době prenatálního života.)

Studie na jednovaječných i dvojvaječných dvojčatech však ukazují, že vliv dědičnosti je překvapivě malý. Novější studie, které zohledňují, že do výzkumů mají tendenci se hlásit spíše dvojčata, kde jsou oba gayové, zjistily, že vliv dědičnosti se pohybuje okolo jedné třetiny. Mezi studiemi jsou velké rozdíly, Bearman and Brückner (2002) dokonce uvádějí shodu mezi mužskými jednovaječnými dvojčaty pouze 7,7 %.

Studie Stejnopohlavní sexuální chování ve Švédsku uvádí, že u mužů činil vliv dědičnosti 34 – 39 % a u žen jenom 18 – 19 %.

Souvislostí mezi homosexualitou a v dětství prožitým traumatem se v článku Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co? zabývá David Hosier  a ukazuje tak na to, že homosexualita vzniká často pod vlivem prostředí.

Těmito studiemi lze spolehlivě vyvrátit tvrzení Člověka v tísni o genetické podmíněnosti homosexuality a naopak dokázat, že největší vliv na vznik homosexuality má prostředí.

 

Definice dále tvrdí, že se jedná o celoživotní a neměnný stav. Tak to nepochybně u některých homosexuálních jedinců skutečně je. Takových homosexuálů je však velmi málo, méně než jedno procento populace, zejména u leseb, kde je celoživotní výlučná orientace na ženy poměrně vzácná. Tímto tématem jsem se poměrně rozsáhle zabýval v článku Mýtus 4 % a tak na něj zájemce odkazuji.

Člověk v tísni však odstavec věnovaný výskytu homosexuality uvádí větou:

Nejčastěji uváděný výskyt homosexuality jsou 4% (až 10%) u mužů, 1% a více u žen.

Dále tuto problematiku probírají detailněji a uvádějí celou řadu studií s velikým rozptylem hodnot. Je však jasné, že hlavní poselství pro běžného žáka, studenta, nebo učitele je v té první větě, to znamená 4 % (možná až 10 %), u žen nejméně 1 %. Při zběžném optickém vyhodnocení vychází závěr, že pro celou populaci asi zhruba platí ta 4 % uvedená na prvním místě.

Abychom nějak dali do hromady ta 4 %, tak bychom do skupiny lidí, kteří mají něco společného s homosexualitou, museli počítat bisexuály, dále lidi kteří se sami cítí homosexuály jenom část svého života, případně i jedince, kteří s homosexualitou jenom experimentovali. Tímto je ovšem vyvrácena i ta část definice, která říká, že homosexuál dává přednost stejnému pohlaví. Co když má rád sex s muži i s ženami, nebo si to s chutí rozdá se zvířetem?

Podvodem je tedy i tato část definice, která definuje homosexualitu jako celoživotní a neměnný stav.  Pro 4 % taková definice rozhodně neplatí, maximálně pro 1 % populace.

 

Poslední definiční charakteristikou homosexuality podle Člověka v tísni je, že „takto vytvořený vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztahu heterosexuálnímu“.

Jaké jsou podstatné charakteristiky pro určení kvality heterosexuálního vztahu? Osobně bych bez přípravy řekl, že záleží na tom, do jaké míry jsou si lidé věrní a jsou si navzájem oporou, na lásce, vzájemném porozumění, stabilitě vztahů, nakolik se podílejí na společné péči o děti a společném zabezpečení rodiny.

Při pohledu na statistiky o gayích však zjišťujeme, že homosexuálové běžně vystřídají za život stovky partnerů, někteří i tisíce. I v případě, že s někým pár let žijí, si obvykle nechávají volnost k sexu s jinými partnery. Mezi gayi je téměř nemožné najít páry, které jsou si věrné po více let. Sexuologické a sociologické údaje o promiskuitě gayů jsou spolehlivě potvrzeny medicínskými výzkumy, které dokazují extrémní rozšíření mnoha druhů sexuálně přenosných nemocí (pohlavních nemocí) mezi gayi.

Také pojítko v podobě dětí, kdy se v rámci heterosexuální rodiny vytváří mnohem komplexnější soustava mezilidských vztahů, v homosexuálních párech chybí.

Někdo by mohl namítnout, že definice je pouhá teorie, která není pro praktické řešení problémů každodenního života a postavení gayů ve společnosti podstatná. To je však velký omyl.

Každý ze tří prvků definice má hluboký smysl pro homosexuální propagandu. Tím že nebohým učitelům, žákům a studentům vštípí představu o dědičnosti homosexuality se již dopředu vyvrací možnost léčby. Takto také  staví všechny odpůrce homosexuální propagandy do role zločinců; je to přece stejné, jako kdyby napadali od narození postižené vozíčkáře za to, že nepracují a společnost je musí živit.

Tvrzení o celoživotním a neměnném stavu má opět tu funkci, že popírá možnost léčby a staví homosexuály do role nezaslouženě pronásledovaných.

Definování homosexuálních vztahů jako rovnocenných s heterosexuálními vyvrací, že by se chovali jinak a byli povahově odlišní od heterosexuálů. Tím se kromě jiného připravuje půda pro prosazení adopcí dětí homosexuály a obecně pro jejich neomezený přístup k dětem mužského pohlaví. K tomu je třeba jasně říci, že informovaní lidé, kteří lobbují za uzákonění adopcí dětí do superpromiskuitního prostředí gayů plného pedofilů a za jejich volný přístup k dětem, jsou bestiální zločinci. Snahy o vyčlenění nepiofilů, infantofilů, hebefilů a efebofilů z kategorie pedofilů nic nemění na tom, že jsou to pořád kriminálníci. (Závažnost jednotlivých případů samozřejmě musí zhodnotit soud.) Na první pohled by se mohlo zdát, že s blížící se dospělostí se snižuje škodlivost sexuálního styku s dětmi. Tak jednoduché to však není. Pokud nedochází ke zranění nebo vyvolání bolesti, což je však nejběžnější situace, potom zneužívání dětí infantofily (podle Davida Greenberga je vzrušují děti do pěti let) může zanechávat menší následky, než zneužívání efebofily, protože malé děti si sexuální zneužívání nemusí později vůbec pamatovat.

Už jen na základě od A do Z lživé definice homosexuality Člověka v tísni je jasné, že tato organizace je pouze jedním z nástrojů zahraniční politiky, pomocí kterých se uvadající západ snaží izolovat a oslabit sílící východ. S postupem druhé dekády 21. století se tento geopolitický zápas proměňuje v zoufalý boj o holé přežití a tak se západ začíná uchylovat k  jakýmkoli prostředkům, i když částečně se jedná o pouhý projev setrvačnosti liberální ideologie.

Člověk v tísni, společnost založená třemi zakladateli: Českou televizí, Jaromírem Štětinou a Šimonem Pánkem, současným ředitelem, se svým šikovným maskováním za charitativní činnost k realizaci geopolitických cílů hodí. Zdroje financování, které tečou převážně od státu a EU, jasně ukazují, kdo v této organizaci rozhoduje, nehledě na to, že Česká televize je v podstatě státní institucí. Skladba příjmů této organizace s rozpočtem 628 milionů korun je přehledně strukturována ve výsečích následujícího grafu:

Člověk v tísni

Člověk v tísni – "zahraniční agent" prosazující geopolitické zájmy západu.


Jak vidíme ze zdrojů financí a především z propagandistického zaměření Člověka v tísni, tak je nanejvýše žádoucí, aby se tato organizace v Rusku zaregistrovala, jak je to tamními zákony požadováno, jako „zahraniční agent“.

Ruský zákon z roku 2013 zakazuje šířit mezi dětmi informace směřované k podpoře utváření homosexuálních vztahů, o tom, že homosexuální vztahy jsou rovnocenné s tradičními heterosexuálními vztahy, vyvolávat dojem, že takové vztahy jsou atraktivní, vyvolávat u dětí zájem o takové vztahy atd.

Pokud tedy zaměstnanci Člověka v tísni šíří v Rusku informace, které obsahuje výše uvedená definice homosexuality a informace, které z takové definice logicky vyplývají, potom je třeba ruským bezpečnostním složkám jedině doporučit, aby každého zaměstnance Člověka v tísni, který se na tom podílí, v souladu se zákonem neprodleně zatkli, pokutovali a vyhostili.

Je však také třeba odpovědět na vážné námitky vznášené proti represivnímu postupu. Proč by Rusové měli někoho zatýkat a pokutovat? Nebylo by naopak známkou morální převahy vypořádat se s propagandou, pokud je prokazatelně lživá, formou argumentace a diskuse?

Obrovská propagandistická síla Hollywoodu a vůbec celého komplexu západních masmédií dnes prostupuje do každého sebezapadlejšího koutu světa, natož tam, kde má většina domácností internet. Nesmíme zapomínat, že propaganda v moderním slova smyslu nemá svůj původ u Ejzenštejna, nebo jeho obdivovatele Goebbelse, ale že se zrodila za prezidenta Wilsona, v prostředí Creelova úřadu, jehož úkolem bylo přesvědčit Američany o nutnosti vstupu do války. Pokud by měl někdo o tuto problematiku zájem, tak zrod a logiku představ o potřebě usměrňování demokratické společnosti novými prostředky skvěle popsal Edward Bernays v knize přiléhavě nazvané „Propaganda“. Od vzniku moderní propagandy uplynulo již téměř sto let a za tu dobu byla právě v tomto prostředí svého zrodu dovedena k vysokému stupni dokonalosti. Dnes prostupuje většinou americké filmové a televizní produkce, která se jako záplava valí do celého světa. Šíření informací na straně jedné se doplňuje s děsivě dokonalým systémem sběru informací na straně druhé, jak dnes vychází najevo například díky odhalením Edwarda Snowdena. Fenoménu Hollywoodu, hlavní indoktrinační centrály západního světa a příčinám jeho monstrózního vlivu se budu věnovat později, takže zatím ponechám tato tvrzení bez důkazů.

Proto si myslím, že ruský zákon na ochranu dětí a dospívajících je přiměřený a potřebný. Není žádoucí dětem do určitého věku vysvětlovat statistiky o promiskuitě a promořenosti gayů, problematiku análního sexu, fistingu, BDSM a další lahůdky gay subkultury, což uvádím jen namátkově jako příklady argumentačně důležitých témat v polemice s homosexuální propagandou.

Zákon vytváří určitou hráz proti homosexuálnímu smogu, který by se při dostatečné koncentraci, pod líbivým pozlátkem hollywoodských hvězdiček a s nádechem rebelantství mohl pozvolna mladým lidem vstřebávat pod kůži. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou a zejména snadno ovlivnitelné děti a dospívající, kteří jsou zároveň nejčastějšími návštěvníky kin, snadno přijmou určité hodnoty za vlastní.

Lidé z vedení Člověka v tísni jasně předvedli, co jsou zač. Svojí lživou propagandou otevírají prostor pro zločiny na dětech a celou řadu dalších společensky škodlivých jevů. Nemyslím si, že by se Rusové jen tak snadno zaprodali za pár mrzkých grošů od české vlády, ale je třeba dávat si pozor i tady ve střední Evropě, protože hlavním cílem Člověka v tísni je poštvat lidi proti Rusku.

 

 

Dodatečně jsem zjistil, že spoluzakladatel Člověka v tísni Jaromír Štětina byl spolupracovníkem STB. http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

Štětina se dnes vymlouvá, že podepsal spolupráci, aby kryl protistátní aktivity. Na druhé straně tehdy uvedl, že jeho babička byla zakládající členka KSČ, otec členem KSČ již v předválečném období a on sám členem závodního výboru KSČ. Už jenom z počtu zahraničních cest je jasné, že se mu za komunistického režimu nedařilo špatně, a to ani po roce 1968, kdy byl z KSČ vyškrtnut.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

11361)  Larrymib (23.05.2023 13:03)

Добро пожаловать на автомобильный форум! Обсуждайте
автомобили, ремонт, техническое обслуживание, вождение и
многое другое. Получайте советы и рекомендации от опытных
автомехаников и автолюбителей. Узнавайте о последних новостях
в автоиндустрии, сравнивайте модели и делись своими знаниями.
Присоединяйтесь к нашей активной автомобильной сообществу прямо сейчас!
http://bitcoads.info Автомобильный форум

<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=22>Форум Спорт </a>

11362)  Larrymib (23.05.2023 13:04)

Добро пожаловать на автомобильный форум! Обсуждайте
автомобили, ремонт, техническое обслуживание, вождение и
многое другое. Получайте советы и рекомендации от опытных
автомехаников и автолюбителей. Узнавайте о последних новостях
в автоиндустрии, сравнивайте модели и делись своими знаниями.
Присоединяйтесь к нашей активной автомобильной сообществу прямо сейчас!
http://bitcoads.info Автомобильный форум

<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=22>Форум Спорт </a>

11363)  Larrymib (23.05.2023 13:07)

Добро пожаловать на автомобильный форум! Обсуждайте
автомобили, ремонт, техническое обслуживание, вождение и
многое другое. Получайте советы и рекомендации от опытных
автомехаников и автолюбителей. Узнавайте о последних новостях
в автоиндустрии, сравнивайте модели и делись своими знаниями.
Присоединяйтесь к нашей активной автомобильной сообществу прямо сейчас!
http://bitcoads.info Автомобильный форум

<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=30>Форум Музыкальный раздел </a>

11364)  Larrymib (23.05.2023 13:08)

Добро пожаловать на автомобильный форум! Обсуждайте
автомобили, ремонт, техническое обслуживание, вождение и
многое другое. Получайте советы и рекомендации от опытных
автомехаников и автолюбителей. Узнавайте о последних новостях
в автоиндустрии, сравнивайте модели и делись своими знаниями.
Присоединяйтесь к нашей активной автомобильной сообществу прямо сейчас!
http://bitcoads.info Автомобильный форум

<a href=http://bitcoads.info/viewforum.php?f=23>Форум Кино Гляделки </a>

11365)  Williamfak (24.05.2023 00:32)

Rollercoin is a gaming platform where you can earn cryptocurrency by playing mini games. Earned power can be used to increase profitability and earn more cryptocurrency. The site has been running and time-tested for a long time, and anyone can make money from it, even without investing.
Project link https://bit.ly/3Ga1dzB
q1w2e12z

11366)  maryeyyu (24.05.2023 08:30)

Прогон сайта лиц.Заказать <a href=https://seoprofisional.ru/bazy/progon-xrumer>прогон Хрумером </a> и ГСА по Траст базам с гарантией. Беру за основу для продвижения Ваши ключевые слова и текст.
Заказать Прогон Хрумером и ГСА можно в телеграмм логин @pokras777 здесь наша группа в телеграмм https://t.me/+EYh48YzqWf00OTYy или в скайпе pokras7777

11367)  maryeyyu (26.05.2023 06:47)

Прогон сайта лиц.Заказать <a href=https://seoprofisional.ru/bazy/progon-xrumer>прогон Хрумером </a> и ГСА по Траст базам с гарантией. Беру за основу для продвижения Ваши ключевые слова и текст.
Заказать Прогон Хрумером и ГСА можно в телеграмм логин @pokras777 здесь наша группа в телеграмм https://t.me/+EYh48YzqWf00OTYy или в скайпе pokras7777

11368)  Lidiavioks (13.06.2023 20:20)

http://pushkincc.org/bbs/board.php?bo_table=6060&wr_id=36168
http://www.lqqm.com/space-uid-9708655.html
http://mihi.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=45508
http://k.chinaz.comwww.glhycy.com?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fxn--krken-ucc.com%3Etor+xn+krakn+7ra+com%3C%2Fa%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0%3Burl%3Dhttps%3A%2F%2Fxn--krken-ucc.com+%2F%3E
https://aocpr.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=136724
http://banchango.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=92969
http://trademaker.co.kr/yc5/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=782646
http://www.lhotsepension.com/bbs/board.php?bo_table=pension_qna&wr_id=172920&sca=


<a href="http://haneularthall.com/bbs/board.php?bo_table=board_43&wr_id=762615">http://yf0dby0l56lls-9rw.3pco.ourwebpicvip.comN.3@www.telecom.uu.ru/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://xn--krken-ucc.com%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://xn--krken-ucc.com+/%3E</a>
<a href="http://www.news0101.com/plus/guestbook.php">http://www.demake.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=132890</a>
<a href="http://sfamily.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=53391">http://hb.hongcumei.com/home.php?mod=space&uid=226825&do=profile&from=space</a>
<a href="http://cover.gnu-darwin.org/www001/src/ports/www/b2evolution/work/b2evolution/blogs/install/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://xn--2ra-7ua.cc/%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://xn--2ra-7ua.cc/+/%3E">http://www.sunti-apairach.com/nakhonchum1/index.php?name=webboard&file=read&id=434079</a>
<a href="http://ruwo.rubiberi.lavinia@telecom.uu.ru/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://xn--2ran-g0a.com%3E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://xn--2ran-g0a.com+/%3E">http://worldssireum.org/bbs/board.php?bo_table=calendar&wr_id=504405</a>

11369)  RichardNaf (13.06.2023 22:13)

[url=https://online-karta.ru/]микрозаймы в москве[/url]: удобный и мгновенный способ получить деньги в долг.
В России микрофинансовых организаций предлагают микрокредиты физлицам, в том числе клиентам с отрицательной кредитной историей и просрочками.
В РФ можно взять микрозайм онлайн на карту, электронный кошелек или наличными. Для получения займа необходимо отправить заявку и предоставить документы, которые потребует МФО РФ. Кредитный рейтинг и плохая история могут повлиять на процентную ставку и шанс получить займ сразу. Можно получить быстрый микрозайм до 50 000 рублей, а также взять быстрый микрозайм наличными.
В текущем мире, когда время играет большую роль, займы онлайн стали одним из самых востребованных способов получения денежной поддержки. Возможность оформить займ на карту мгновенно и без отказа, а также получить микрозаймы наличными, привлекает всё больше людей.
Микрофинансовые организации предлагают обширный выбор кредитов, включая срочные микрозаймы на карту, микрозаймы онлайн и микрокредиты наличными. Одним из главных преимуществ этих услуг является возможность получить займ без отказа на карту в России в 2023 году, что становится незаменимым для людей с плохой кредитной историей.
Среди прочих услуг МФО можно выделить микрозаймы без процентов на карту немедленно в первый раз, что позволяет сэкономить на процентах и отдать только ту сумму, которую вы взяли.

11370)  JerrySeern (14.06.2023 06:45)

Welcome to Casino GAMA - where excitement meets unique entertainment!
Discover an exhilarating world of games, luxury, and unforgettable winnings. Join
us now and experience the luck that can change your life!

https://clck.ru/34Tfxm Casino GAMA
https://clck.ru/34TfyF Casino CatCasino

11371)  RichardNaf (17.06.2023 21:10)

[url=https://online-karta.ru/]срочные займы мск[/url]: простой и мгновенный способ получить деньги в долг.
В России микрофинансовых организаций предлагают микрокредиты частным лицам, в том числе клиентам с отрицательной историей и просрочками.
В РФ можно получить займ онлайн на карту, электронный кошелек или наличными. Для получения займа необходимо заполнить заявку и выслать документы, которые потребует микрофинансовых организаций РФ. Кредитный рейтинг и плохая история могут повлиять на процентную ставку и возможность получить микрокредит мгновенно. Можно получить быстрый микрокредит до 50 000 рублей, а также взять мгновенный микрозайм наличными.
В современном мире, когда время играет большую роль, микрозаймы онлайн стали одним из самых распространенных способов получения денежной поддержки. Возможность оформить микрокредит на карту быстро и без отказа, а также взять микрозаймы наличными, привлекает всё больше людей.
Микрофинансовые организации предлагают обширный выбор микрозаймов, включая срочные кредиты на карту, микрозаймы онлайн и займы наличными. Одним из главных преимуществ этих услуг является возможность получить микрозайм без отказа на карту в России в 2023 году, что становится незаменимым для людей с плохой кредитной историей.
Среди прочих услуг МФК можно выделить займы без процентов на карту сразу в первый раз, что позволяет сэкономить на процентах и погасить только ту сумму, которую вы взяли.

11372)  Edwardbrazy (19.06.2023 13:32)

Bot collects cryptocurrency from sites that give out rewards.

This bot allows you to create 3 types of bots and profiles in number limiting resources of PC:
- bot working from the native IP
- bots working through a proxy
- Bots working with multi-accounts
Each in turn, if necessary, enter your data in all the right fields and completely simulates human behavior.
Also in the software built-in function "ANTI-BAN":
- Each bot and the creation of a new profile generates its own browser fingerprint!
An important feature of the software - is the ability to work in manual mode under the selected profile[url=https://cloud.mail.ru/public/3eiG/7e8VzuRUt]Etherium[/url]

11373)  RichardNaf (19.06.2023 15:21)

[url=https://online-karta.ru/]займ без отказа на карту в москве[/url]: лёгкий и быстрый способ взять деньги в долг.
В России МФО предлагают займы частным лицам, в том числе клиентам с отрицательной кредитной историей и просрочками.
В РФ можно взять займ онлайн на карту, электронный кошелек или наличными. Для получения микрокредита необходимо оставить заявку и отправить документы, которые потребует МФК РФ. Кредитный рейтинг и плохая история могут повлиять на процентную ставку и одобрение получить микрокредит мгновенно. Можно получить быстрый заём до 50 000 рублей, а также взять срочный микрозайм наличными.
В текущем мире, когда время играет значительную роль, микрозаймы онлайн стали одним из самых популярных способов получения денежной поддержки. Возможность оформить займ на карту быстро и без отказа, а также взять микрозаймы наличными, привлекает всё больше людей.
МФО предлагают большой выбор займов, включая срочные микрозаймы на карту, микрозаймы онлайн и займы наличными. Одним из главных преимуществ этих услуг является возможность взять микрозайм без отказа на карту в России в 2023 году, что становится незаменимым для людей с плохой кредитной историей.
Среди прочих услуг МФО можно выделить займы без процентов на карту немедленно в первый раз, что позволяет сэкономить на процентах и вернуть только ту сумму, которую вы взяли.

11374)  Josephphery (22.06.2023 17:25)

[url=https://bonuscodewot.ru/]легальные букмекеры[/url]: - Компании-букмекеры оцениваются по шести параметрам: доверие, многообразие ставок во время матча и перед матчем, привлекательность коэффициентов ставок, простота использования и поддержка на официальном сайте в режиме онлайн.

При составлении данного списка мы сравнили Российских букмекеров по разным характеристикам: доверие, многообразие предложений в режимах "прематч" и "лайв", коэффициенты ставок, качество поддержки клиентов, скорость вывода выигрышей, и привлекательность бонусов и акций. На российском рынке функционирует множество букмекерских компаний. Однако по закону принимать ставки могут только те, которые получили лицензию Российской налоговой службой.

Наиболее престижные букмекерские конторы в России по оценкам и Список лучших букмекерских контор на сайте [url=https://bonuscodewot.ru/]букмекер онлайн[/url]

Определение лучшего компании-букмекера может быть непростой вызовом. Предоставляем дополнительную информацию об этих букмекерских конторах, такую как их бонусы, надежность и отзывы клиентов, как определить лучшую компанию-букмекера. Важно провести собственное исследование и определить подходящего букмекера, который отвечает вашим конкретным потребностям и пожеланиям.

11375)  Albertembem (23.06.2023 17:14)

Прайс актуален на 14.06.2023
Прайс серверов проекта Мультибот.
Ссылка на прайс https://telegra.ph/Prajs-list-serverov---cryptomultibot-04-27
Перед покупкой ознакомьтесь с правилами пользования, внизу прайса.

1 категория - Срок выдачи стандартного срока 4-72 часов.

Intel® Xeon® Platinum 8171М/Частота 2.6 гц на всех/SSD 100гб

1проц*3.5озу 90 дней - 5$ | 180 дней - 8$

2проц*4озу 90 дней - 8$ | 180 дней - 12$

4проц*8озу 90 дней - 14$ | 180 дней - 24$ - Хит продаж!

4проц*16озу 90 дней - 18$ | 180 дней - 28$ - Лучший выбор!

8проц*32озу 90 дней - 28$ | 180 дней - 48$

Intel® Xeon® Platinum 8370C/Частота 2.6-3.2 гц на всех/SSD 100гб

4ядра*32озу 90 дней - 20$ | 180 дней - 34$
8ядра*64озу 90 дней - 35$ | 180 дней - 60$

С GPU видеокартой AMD Radeon Instinct MI25, процессор AMD EPYC2 Rome
4ядер*14озу 90 дней - 30$
8ядер*28 озу 90 дней - 50$

2 категория - Стоимость за 30 дней, по истечению срока сервер умирает. Срок выдачи категории 3-4 дня
Intel® Xeon® Platinum 8370C 2.6-3.2 гц

16 ядер*64озу - 30$ | 32 ядер*128озу - 45$
64 ядер*256озу - 60$ | 96 ядер*528озу - 95$

3 категория Подписки
Теперь на сервера доступны подписки. Что это такое?

Это пакет серверов 10-20 шт, которые выдаются и при надобности заменяются на протяжении всего заказанного срока. Подойдет тем, кто покупает много серверов под ботов или свои задачи, для ферм, Всем опытным ботоводам.

Самый главный плюс в подписках, это выгодная цена на сервера, что позволяет хорошо сэкономить. Цена составлена по принципу чем больше покупаешь, тем меньше плотишь.
Количество серверов больше 20 шт, на цену не влияет, достигнута максимальная скидка.

Подписка 1 ядра * 3.5 озу

Кол-во 10 шт. Кол-во 20шт

Срок/цена/цена за шт/скидка Срок/цена/цена за шт/скидка

1 месяц-14$ - 1.4$/шт - 15% 1 месяц-24$ - 1.2$/шт - 25%

3 месяца-37$ - 1.2$/шт - 25% 3 месяца-64$ - 1.06$/шт - 35%

6 месяцев-64$ - 1.05$/шт - 35% 6 месяцев-108$ - 0.9$/шт - 45%

12 месяцев-110$ - 0.9$/шт - 45% 12 месяцев-180$ - 0.75$/шт - 55%

Подписка 2 ядра * 4озу

Кол-во 10 шт. Кол-во 20шт

Срок/цена/цена за шт/скидка Срок/цена/цена за шт/скидка

1 месяц-22$ - 2.2$/шт - 15% 1 месяц-39$ - 1.95$/шт - 25%

3 месяца-59$ - 1.96$/шт - 25% 3 месяца-103$ - 1.7$/шт - 35%

6 месяцев-103$ - 1.7$/шт - 35% 6 месяцев-174$ - 1.45$/шт - 45%

12 месяцев-175$ - 1.45$/шт - 45% 12 месяцев-286$ - 1.19$/шт - 55%

Подписка 4ядра*8озу

Кол-во 10 шт. Кол-во 20шт

Срок/цена/цена за шт/скидка Срок/цена/цена за шт/скидка

1 месяц-39$ - 3.9$/шт - 15% 1 месяц-69$ - 3.45$/шт - 25%

3 месяца-105$ - 3.5$/шт - 25% 3 месяца-181$ - 3.01$/шт - 35%

6 месяцев-182$ - 3.03$/шт - 35% 6 месяцев-307$ - 2.56$/шт - 45%

12 месяцев-308$ - 2.56$/шт - 45% 12 месяцев-505$ - 2.10$/шт - 55%

Подписка 4ядра*16озу

Кол-во 10 шт. Кол-во 20шт

Срок/цена/цена за шт/скидка Срок/цена/цена за шт/скидка

1 месяц-48$ - 4.8$/шт - 15% 1 месяц-84$ - 4.2$/шт - 25%

3 месяца-128$ - 4.26$/шт - 25% 3 месяца-220$ - 3.67$/шт - 35%

6 месяцев-220$ - 3.67$/шт - 35% 6 месяцев-372$ - 3.1$/шт - 45%

12 месяцев-373$ - 3.1$/шт - 45% 12 месяцев-610$ - 2.54$/шт - 55%


Подписка 8ядра*32озу

Кол-во 10 шт. Кол-во 20шт

Срок/цена/цена за шт/скидка Срок/цена/цена за шт/скидка

1 месяц-73$ - 7.3$/шт - 15% 1 месяц-129$ - 6.45$/шт - 25%

3 месяца-195$ - 6.5$/шт - 25% 3 месяца-338$ - 5.63$/шт - 35%

6 месяцев-338$ - 5.63$/шт - 35% 6 месяцев-570$ - 4.75$/шт - 45%

12 месяцев-572$ - 4.76$/шт - 45% 12 месяцев-934$ - 3.89$/шт - 55%


Intel® Xeon® Platinum 8370C/Частота 2.6 гц на всех/SSD 100гб

Подписка 4ядра*32озу

Кол-во 10 шт. Кол-во 20шт

Срок/цена/цена за шт/скидка Срок/цена/цена за шт/скидка

1 месяц-57$ - 5.7$/шт - 15% 1 месяц-99$ - 4.95$/шт - 25%

3 месяца-150$ - 5$/шт - 25% 3 месяца-259$ - 4.31$/шт - 35%

6 месяцев-260$ - 4.33$/шт - 35% 6 месяцев-439$ - 3.65$/шт - 45%

12 месяцев-440$ - 3.66$/шт - 45% 12 месяцев-718$ - 2.99$/шт - 55%

Подписка 8ядра*64озу

Кол-во 10 шт. Кол-во 20шт

Срок/цена/цена за шт/скидка Срок/цена/цена за шт/скидка

1 месяц-99$ - 9.9$/шт - 15% 1 месяц-174$ - 8.7$/шт - 25%

3 месяца-261$ - 8.7$/шт - 25% 3 месяца-452$ - 7.53$/шт - 35%

6 месяцев-440$ - 7.33$/шт - 35% 6 месяцев-766$ - 6.38$/шт - 45%

12 месяцев-766$ - 6.38$/шт - 45% 12 месяцев-1250$ - 5.20$/шт - 55%

Технические данные серверов

Поддержка Memu, Bluestacks.
Выбор ОС: windows server 2012 r2 dс/ windows server 2016 dс/ windows server 2019 dс/ windows server 2019 dс - server/ windows server 2022 dс/ windows 10 enterprise ltsc 2001/ windows 10 pro N version 21H2/ win 11 enterprise N ltsc 2001

Ubuntu server 16.04-22.04 - Так же есть centos, redhat, kali.

Геолокации серверов:

Canada East/Central,West/East/South Central USA, South Africa/South Africa north, Qatar Central, Australia Central/Southeast/East, Brazil South, East Asia, West/East Japan, Korea South/Central, Central/South India, UAE North, France, Germany West, North/West Europe, Norway East, Poland, Sweden Central, Switzerland North, South/West UK

На серверах скорость 1 тб/c с безлимитным траффиком

Для заказа пишите боту(Жми сюда)
Заказывать в таком формате:
категория сервера/срок/ОС/геолокация если надо/метод оплаты

Доступные методы оплаты:

криптовалюта(ltc,doge,trx,usdt,zec,btc/другие)
перевод faucetpay,binance,ЮМ/QIWI - минимальная сумма 1000р,
кошельки paypal/webmoney/payeer/perfectmoney/advcash
visa/mastercard РФ(втб/сбер)/UA(моно/приват) по курсу

Правила пользования, обязательно прочитать:

1. Любой работающий сервер гарантированно будет заменен в случае отвала до конца своего срока. В подписках замены имеют высокий приоритет, замены выдаются очень быстро. В стандартном сроке 90 дней, замены даются от нескольких часов до 1-3 суток, иногда немного дольше

2. Дни простоя при неработающем сервере до момента замены, плюсуются к основному сроку

3. Внимание! Сервера могут отлетать, если не сделан бекап или не сохранены данные на своем пк, ответственности за потерянную информацию никто не несет. Делайте копии проектов и информации, с которой работаете. Это сохранит нервы и время

Если важно, чтобы сервер не отлетал и т.д, покупайте в другом месте(где дороже в 3-5 раз).
4. Сервера подходят под любые задачи. Под любых ботов, под торговые платформы, для майнинга, ддоса и т.д. Брут, кардинг, взлом не запрещается, но и не приветствуется

5. При неадекватном поведении, грубом общении, имею полное право отказать в сотрудничестве без каких-либо объяснений

6. Возврата нет: за недоработанный срок/ или за сервера, которые уже в работе. Недоработка учитывается в виде скидки на следующую покупку, если не было замены

7. Можно покупать впрок, с запросом выдачи в любое удобное время. Админ панели нету. Все манипуляции, как замена виндовс, рестарт и т.д. Пишите мне или саппорту. Ответ обычно приходит очень быстро

8. Фактическое кол-во одновременно работающих ботов может отличатся в процессе работы

9. Если Вы мне пишите в личку, а я не отвечаю, это не означает, что я игнорирую. Много переписок, всем ответить не всегда получается. Но я обязательно всем отвечаю. Претензии на этот счет не принимаются

Заказывая сервер Вы принимаете все вышеперечисленное!

Связь и подбор серверов(консультация) https://t.me/sunved8
Отзывы https://t.me/vpsfeedback
Прайс актуален на 14.06.2023

11376)  JamesHok (23.06.2023 21:33)

https://images.google.as/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.off.ai/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.ag/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.ar/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.au/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.at/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.az/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.be/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.br/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.vg/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.bi/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ca/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.td/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.cl/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.co/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.cr/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ci/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.cu/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.cd/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.dk/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.dj/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.do/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.ec/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.sv/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.fm/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.fj/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.fi/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.fr/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.gm/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ge/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.de/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.gi/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.gr/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.gl/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.gg/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.hn/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.hk/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.hu/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.in/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ie/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.im/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.il/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.it/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.jm/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.jp/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.je/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.kz/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.kr/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.lv/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.ls/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.li/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.lt/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.lu/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.mw/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.my/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.mt/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.mu/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.mx/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ms/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.na/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.np/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.nl/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.nz/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.ni/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.nf/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.pk/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.pa/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.py/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.pe/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.ph/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.pn/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.pl/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.pt/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.pr/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.cg/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ro/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ru/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.rw/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.sh/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.sm/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.sg/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.sk/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.za/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.es/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.se/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ch/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.tw/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.th/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.tt/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.tr/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.ua/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ae/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.uk/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.uy/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.uz/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.vu/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.ve/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.co.ao/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.im/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.dm/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.pa/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.mw/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ac/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.gh/url?q=http://bitcoads.info
https://google.dz/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.ki/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.im/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.mx/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.cz/url?q=http://bitcoads.info
http://google.hr/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ml/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.au/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.bs/url?q=http://bitcoads.info
https://google.co.tz/url?q=http://bitcoads.info
http://google.cg/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.is/url?q=http://bitcoads.info
http://google.si/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.py/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.co.cr/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.mk/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.ge/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ml/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.sa/url?q=http://bitcoads.info
http://google.mg/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.ec/url?q=http://bitcoads.info
https://google.rs/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.co.hu/url?q=http://bitcoads.info
http://google.md/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.hu/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.tw/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ae/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.jo/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.tm/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.mm/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.vu/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.co.ls/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.cy/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.lb/url?q=http://bitcoads.info
http://google.co.kr/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.nu/url?q=http://bitcoads.info
http://google.cl/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.com.bo/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ad/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.pt/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.es/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.sn/url?q=http://bitcoads.info
http://google.tk/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.bn/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.ua/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.sg/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.info/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.de/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.cv/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.nf/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.ly/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.tg/url?q=http://bitcoads.info
http://google.cv/url?q=http://bitcoads.info
http://gngjd.com/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.je/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.by/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.fi/url?q=http://bitcoads.info
https://images.gngjd.com/url?q=http://bitcoads.info
http://google.ne/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.kg/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.cn/url?q=http://bitcoads.info
https://google.am/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.ly/url?q=http://bitcoads.info
https://google.iq/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.sv/url?q=http://bitcoads.info
https://google.sc/url?q=http://bitcoads.info
http://google.kg/url?q=http://bitcoads.info
http://google.li/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.al/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.je/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.to/url?q=http://bitcoads.info
http://google.co.cr/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.com.tj/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.ph/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.bn/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.as/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.ao/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.bo/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.bh/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.mm/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.gi/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.ba/url?q=http://bitcoads.info
http://google.co.id/url?q=http://bitcoads.info
http://google.be/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.mg/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.ar/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.co.za/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.gp/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.sh/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ee/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.rw/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.si/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.at/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.at/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.co.in/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.ga/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.sm/url?q=http://bitcoads.info
http://google.ms/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.gh/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.cn/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.na/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.hr/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ci/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.hr/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.do/url?q=http://bitcoads.info
http://google.lk/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.cn/url?q=http://bitcoads.info
http://www.bon-vivant.net/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.gt/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.com.ag/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.mu/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.ng/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.co.uk/url?q=http://bitcoads.info
https://google.us/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.tr/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.co.ma/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.co.zw/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.bs/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.pl/url?q=http://bitcoads.info
http://www.googleadservices.com/url?q=http://bitcoads.info
http://google.kz/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.mt/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.co.zw/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.ne/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.qa/url?q=http://bitcoads.info
https://google.se/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.mw/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.co.mz/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.sv/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.sm/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.tw/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ca/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.is/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.jm/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.co.ug/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.kh/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.tl/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.co.nz/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.gg/url?q=http://bitcoads.info
https://google.to/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ro/url?q=http://bitcoads.info
http://google.td/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.by/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.nl/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.ci/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.dz/url?q=http://bitcoads.info
https://google.hu/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.ht/url?q=http://bitcoads.info
http://google.mv/url?q=http://bitcoads.info
https://google.cf/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.ly/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.nu/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.tj/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.mt/url?q=http://bitcoads.info
https://google.so/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.bj/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.la/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.us/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.eg/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.cf/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.la/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.ag/url?q=http://bitcoads.info
http://google.ga/url?q=http://bitcoads.info
http://google.co.uz/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.no/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.gl/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.co.vi/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ne/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.om/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.lt/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.kg/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.com.hk/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.co/url?q=http://bitcoads.info
https://google.dk/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.sa/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.fj/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.ec/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.mn/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.bf/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.tt/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.dj/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.pr/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.ws/url?q=http://bitcoads.info
http://google.jo/url?q=http://bitcoads.info
https://google.co.ug/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.bd/url?q=http://bitcoads.info
https://google.tg/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.dm/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.pn/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.et/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.jm/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.bg/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.hu/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.kz/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.pl/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.st/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.kw/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.ru/url?q=http://bitcoads.info
https://google.co.mz/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.co.ls/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.az/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.co.uk/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.do/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.es/url?q=http://bitcoads.info
http://google.gm/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.so/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.pk/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com.sb/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.ad/url?q=http://bitcoads.info
http://google.sn/url?q=http://bitcoads.info
http://google.ps/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.bg/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.cy/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.pt/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.to/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.co.uz/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.sl/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.gy/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.cd/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.my/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.com.ai/url?q=http://bitcoads.info
https://google.hn/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.ba/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.pe/url?q=http://bitcoads.info
http://google.de/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.gi/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.cat/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.co.ck/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.com.bn/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.ae/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.no/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.bs/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.gy/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.pa/url?q=http://bitcoads.info
https://google.cc/url?q=http://bitcoads.info
http://google.co.th/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.mx/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.lu/url?q=http://bitcoads.info
https://google.bf/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.it/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.br/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.bg/url?q=http://bitcoads.info
http://google.co.il/url?q=http://bitcoads.info
https://google.ws/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.st/url?q=http://bitcoads.info
http://duck.com/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.net/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.sn/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.co.jp/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.bj/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.qa/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.co/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.ch/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.com.pe/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.co.mz/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.cm/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.nr/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.al/url?q=http://bitcoads.info
https://google.sk/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.rs/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.gr/url?q=http://bitcoads.info
https://google.la/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.ph/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.com/url?q=http://bitcoads.info
http://google.ee/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.pl/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.pg/url?q=http://bitcoads.info
https://google.vg/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.co.ke/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.pr/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.no/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.fr/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.as/url?q=http://bitcoads.info
https://google.mn/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.kh/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.me/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.sl/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.pn/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.fr/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.bz/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.cu/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.eg/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.com.kw/url?q=http://bitcoads.info
https://google.com.cu/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.co.in/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.tt/url?q=http://bitcoads.info
http://google.com.gt/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.ge/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.vg/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.com.om/url?q=http://bitcoads.info
http://google.ht/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.na/url?q=http://bitcoads.info
http://google.ru/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.gg/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.br/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.li/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.ba/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.lb/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.ws/url?q=http://bitcoads.info
http://images.google.com.gt/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.g.cn/url?q=http://bitcoads.info
http://google.co.zm/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.tl/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.com.np/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.co.nz/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.cf/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.com.et/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.rw/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.co.ve/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.ck/url?q=http://bitcoads.info
https://images.google.co.zm/url?q=http://bitcoads.info
https://www.google.mu/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.com.py/url?q=http://bitcoads.info
http://www.google.lv/url?q=http://bitcoads.info
http://maps.google.co.ug/url?q=http://bitcoads.info
https://maps.google.it/url?q=http://bitcoads.info
https://google.fi/url?q=http://bitcoads.info

11377)  Josephphery (25.06.2023 10:38)

[url=https://bonuscodewot.ru/]официальные букмекеры[/url]: - Компании-букмекеры оцениваются по шести параметрам: надежность, многообразие вариативности ставок в режиме "лайв" и до начала матча", привлекательность коэффициентов, комфорт при использовании и поддержка через официальный сайт в режиме онлайн.

При составлении данного списка мы сравнили Российских букмекеров по разным критериям: доверие, многообразие предложений в режимах "прематч" и "лайв", коэффициенты, качество службы поддержи, быстрота выплат, и привлекательность бонусов и акций. На российском рынке функционирует множество букмекерских операторов. Однако по закону принимать ставки могут только те, которые получили лицензию ФНС РФ.

Лучшие букмекерские конторы в России по рекомендациям и Топ букмекерских контор на сайте [url=https://bonuscodewot.ru/]надежные букмекеры в россии[/url]

Подбор самого подходящего букмекера может быть сложной вызовом. Предоставляем дополнительную информацию об этих букмекерах, такую как их бонусы, доверие и отзывы пользователей, как выбрать лучшую компанию-букмекера. Важно провести своё собственное исследование и определиться с выбором букмекера, который отвечает вашим конкретным потребностям и вашим предпочтениям.

11378)  Josephphery (28.06.2023 09:44)

[url=https://betbetgo.ru/]лучший букмекер длЯ ставок в россии 2023[/url]: - Букмекеры оцениваются по шести параметрам: надежность, разнообразие ставок во время матча и перед матчем, заинтересованность коэффициентов ставок, простота использования и поддержка через официальный сайт в режиме онлайн.

При составлении данного списка мы сравнили Российских букмекеров по разным критериям: доверие, широта линий в прематче и в лайве, коэффициенты, уровень поддержки, быстрота выплат, и привлекательность предложений и акций. На российском рынке функционирует множество компаний-букмекеров. Однако по закону принимать ставки могут только те, которые получили лицензию Федеральной налоговой службой РФ.

Лучшие букмекерские конторы на территории России по рекомендациям и Топ-лист букмекеров на сайте [url=https://betbetgo.ru/]букмекер контора[/url]

Определение наиболее подходящего букмекера может быть сложной вызовом. Предоставляем дополнительную информацию об этих компаниях-букмекерах, такую как их бонусы, надежность и отзывы клиентов, как выбрать лучшую компанию-букмекера. Важно провести своё собственное исследование и выбрать букмекера, который отвечает ваших индивидуальным требованиям и предпочтениям.

11379)  Josephphery (29.06.2023 07:13)

[url=https://betbetgo.ru/]букмекеры россии с лицензией[/url]: - Букмекеры оцениваются по шести характеристикам: надежность, разнообразие вариативности ставок в режиме "лайв" и до начала матча", заинтересованность коэффициентов, комфорт при использовании и поддержка через официальный сайт в режиме онлайн.

При составлении данного топа мы сравнили букмекеров в России по разным критериям: надежность, широта линий в прематче и в лайве, коэффициенты, качество службы поддержи, скорость выплат, и привлекательность предложений и акций. На российском рынке функционирует множество компаний-букмекеров. Однако по закону принимать ставки могут только те, которые получили лицензию Российской налоговой службой.

Наиболее престижные букмекеры на территории России по рекомендациям и Топ букмекерских контор на сайте [url=https://betbetgo.ru/]рейтинг букмекеров россии на сегоднЯшний день[/url]

Подбор лучшего букмекерской конторы может быть трудной миссией. Предоставляем дополнительную об этих компаниях-букмекерах, такую как их призы, надежность и отзывы клиентов, как подобрать наилучшую букмекерскую фирму. Важно провести собственное исследование и определиться с выбором букмекера, который отвечает вашиему индивидуальному запросу и пожеланиям.

11380)  RobertFaink (02.07.2023 12:40)

Прогон сайта лиц.Заказать <a href=https://seoprofisional.ru/bazy/progon-xrumer>прогон Хрумером </a> и ГСА по Траст базам с гарантией. Беру за основу для продвижения Ваши ключевые слова и текст.
Заказать Прогон Хрумером и ГСА можно в телеграмм логин @pokras777 здесь наша группа в телеграмм https://t.me/+EYh48YzqWf00OTYy или в скайпе pokras7777
или по почте bikon777@yandex.ru

11381)  RobertElers (11.07.2023 00:50)

The most beautiful girls are waiting for you.
Subscribe, watch, and interact only the best.
https://lan05.biz/?p=my3genzumi5gi3bpg42dena

11382)  Chesterfug (11.07.2023 09:38)

На нашем http://bitcoads.info/ Портале жизненных новостей.
Вы увидитесплетни

11383)  Roberstcew (11.07.2023 18:00)

Bitcoin is the first digital currency. It uses the peer-to-peer protocol to make instant payments.
Ticker: BTC
Symbol: ?
A bitcoin is divisible to eight decimal places – it represents a value of 10 to the power of 8.
It was created in 2009 by an anonymous developer (or a group of developers) whose pseudonym is Satoshi Nakamoto.
Over the years, it has become more a store of value than a P2P electronic cash system. And some holders now call it the “digital gold.”
But the Lightning Network is turning BTC into a real medium of exchange. Millions of users now use it on a daily basis.
Hopefully, bitcoin is a revolutionary form of sound money that has the potential to disrupt the current financial system, to become a global reserve currency.
[url=https://btctosatoshi.com]bitcoin to satoshi[/url]

11384)  Alfredblamb (14.07.2023 12:34)

What is Bitcoin?
Bitcoin is the first digital currency. It uses the peer-to-peer protocol to make instant payments.
Ticker: BTC
Symbol: ?
A bitcoin is divisible to eight decimal places – it represents a value of 10 to the power of 8.
It was created in 2009 by an anonymous developer (or a group of developers) whose pseudonym is Satoshi Nakamoto.
Over the years, it has become more a store of value than a P2P electronic cash system. And some holders now call it the “digital gold.”
But the Lightning Network is turning BTC into a real medium of exchange. Millions of users now use it on a daily basis.
Hopefully, bitcoin is a revolutionary form of sound money that has the potential to disrupt the current financial system, to become a global reserve currency.
[url=https://btctosatoshi.com]bitcoin to satoshi[/url]

11385)  Augustshend (18.07.2023 07:52)

As Chiang Mai being a large-sized province, its hotels are located in a wide range of several districts.
If you are looking for a fine hotel, you may click to search or sort it by location, quality or star,
price and hotel name as per the table below.
Of Chiang Mai hotels in Town, prices start from 700 Baht up to 10,000 Bht.
Hotels in town are a good choice for a traveling hub of other destinations.
In Chiangmai town, it is much easier if you would hire a car or take a mini-bus to Doi Suthep,
Chiangmai Zoo, Night Safari or Chiangmai Airport.
Chiang mai hotels in Hangdong, prices are between 1200 up to 20,000 Bht.
You would like to avoid a chaos in town, shopping handicraft in Baan Tawai,
and taking less than 20 mins to the airport; Hangdong is a perfect choice.
Jomthong is a farther south part of Hangdong. Tourists love to explore wildlife in Doi Inthanon,
the highest mountain of Thailand. Trekking and bird watching at Doi Inthanon are the best activities,
second to none in this world.
There are a few resorts located at the foothill, with less than 2000 Bht a night.
[url=https://chiangmaihotels.info]chiangmai accommodation[/url]
[url=https://luebenvaluations.com/hello-world/#comment-78798]Finding the ideal Chiang Mai hotel: Location, quality, and price[/url] [url=https://tronspark.com/justin-sun/justin-and-jack/#comment-529636]Exploring Chiang Mai: Hotels in town and beyond[/url] [url=http://www.foodshap.com/blog/which-country-has-the-toughest-food-safety-laws/#comment-136811]Finding the ideal Chiang Mai hotel: Location, quality, and price[/url] [url=http://kempeneercar.be/hello-world/#comment-56546]Hangdong district: A peaceful escape from the chaos of town[/url] [url=https://bien-shop.fr/boutique/animaux/chiens/bouledogue-vide-poches/#comment-1001259]Exploring Chiang Mai: Hotels in town and beyond[/url] e8b0a87

11386)  Brucescoub (22.07.2023 10:19)

Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbickГЎ problematika read this
[url=https://pornopda.xyz/shop/seks_igrushki/falloimitatori/]фаллоимитатор дилдо[/url]
– идеальное сочетание размера и формы для максимального удовольствия. Выберите именно тот, который подойдет вам по размеру и функциям.

[url=https://donvas.me/sin-categoria/hola-mundo/#comment-2714]купить фаллоимитатор в новосибирске[/url]
[url=http://www.puma-web.co.uk/why-is-led-light-becoming-more-popular-in-vehicles.php#comment-598272]где можно купить фаллоимитатор[/url]
[url=http://nzethamuxohumoh.webpin.com/?gb=1#top]купить на алиэкспресс мастурбаторы для мужчин[/url]
[url=http://bar.restaurant70110.free.fr/agb/index.php?&mots_search=&lang=francais&skin=&&seeMess=1&seeNotes=1&seeAdd=0&code_erreur=p4ilOVOzRY]мастурбаторы электрические купить[/url]
[url=https://pdaclub.pl/forum/zrob-to-sam/mozhno-li-kupit-masturbator-do/new/#new]можно ли купить мастурбатор до[/url]
76e0f59

11387)  MatthewWit (02.08.2023 21:06)

[url=https://prokat-59.ru/]Прокат инструмента[/url] становится все более популярным вариантом для многих людей и компаний, которые нуждаются в использовании инструментов в течение определенного времени. Вместо покупки дорогостоящего инструмента, многие предпочитают арендовать его на необходимый срок. В этой статье мы рассмотрим несколько преимуществ проката инструмента.

аренда инструмента [url=http://www.prokat-59.ru]прокат инструмента в Перми[/url].

11388)  Dwightfrign (14.08.2023 09:44)

На нашем сайте https://clck.ru/33it8x вы сможете.
Купить ссылки для продвижение сайта, поднять ИКС,
улучшить позиции, раскрутить сайт – все это теперь легко,
как никогда. Для этого Вам достаточно воспользоваться размещением ссылок
с ИКС от 10 и получить результат.

11389)  KevinHIC (20.08.2023 07:35)

tadalafil 20 mg side effects tadalafilise.cyou/#

11390)  KevinHIC (20.08.2023 16:21)

gnclstfl cialis express delivery tadalafilise.cyou/#

11391)  KevinSheex (20.08.2023 23:11)

canada cialis online pharmacy tadalafilise.cyou/#

11392)  KevinHIC (21.08.2023 04:08)

taking cialis with alcohol tadalafilise.cyou/#

11393)  KevinHIC (22.08.2023 23:30)

when will cialis patent expire <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis jelly</a> cialis super active plus reviews

11394)  KevinHIC (22.08.2023 23:51)

maximum dose of tadalafil for erectile dysfunction <a href="https://tadalafilise.cyou/">alternative to cialis</a> cialis indigestion remedy

11395)  KevinSheex (23.08.2023 00:43)

purchase cialis canada <a href="https://tadalafilise.cyou/">walgreens pharmacy</a> cialis overnight shipment

11396)  KevinSheex (23.08.2023 01:07)

tadalafil nz <a href="https://tadalafilise.cyou/">20 mg cialis daily</a> cialis pills amazon

11397)  KevinHIC (23.08.2023 02:13)

combine cialis and tadalafil <a href="https://tadalafilise.cyou/">sildenafil in singapore</a> 30 day free trial of cialis

11398)  KevinHIC (24.08.2023 02:53)

cialis erectile dysfunction medication <a href="https://tadalafilise.cyou/">generic cialis online pharmacy</a> buy tadalafil malaysia

11399)  KevinSheex (24.08.2023 13:13)

cialis prescription cost at cvs <a href="https://tadalafilise.cyou/">best pharmacy prices for viagra</a> popular pills online compra cialis italy

11400)  KevinHIC (25.08.2023 00:28)

cialis 20mg shopping <a href="https://tadalafilise.cyou/">cialis picture</a> cialis mail order pharmacy

«   1 ... 281 282 283 284 285 286 287   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek