Člověk v tísni – propaganda pod pláštíkem charity

Sekce

Rychlé zprávy

Zákon nabídky a poptávky a podíl gayů na zneužívání dětí

Na internetu se nacházejí dva dobře zpracované materiály, ze kterých se dají vyčíst informace o rozsahu zneužívání dětí gayi.

Pavel Čermák

V souvislosti s blížící se olympiádou v Soči se do protiruské kampaně zapojila také společnost Člověk v tísni a spustila nové webové stránky, na kterých představuje propagandistickou kampaň následujícím úvodem:

Sledujte utajené disciplíny! Pokuty za demonstrace, cenzura na internetu nebo diskriminace homosexuálů jsou jen některé z utajených disciplín za olympijským ohněm. Sledujte www.utajenediscipliny.cz

Já se k této kampani vyjádřím pouze z hlediska homosexuality, která však dnes představuje klíčovou součást všech protiruských kampaní a není tomu jinak ani v případě kampaně vedené Člověkem v tísni.

Nebudu se zabývat jednotlivými detaily kampaně, ale samotným jádrem jejich homosexuální propagandy. Tímto jádrem přístupu k homosexualitě je definice homosexuality, kterou najdeme na webových stránkách Varianty, což je vzdělávací program Člověka v tísni. Totožná definice je uvedena též v „Informaci pro učitele“, vytvořené v rámci téhož projektu Varianty.

Úvodní část „Informace pro učitele“ vidíme na následujícím výřezu z této webové stránky:

Člověk v tísni

Od A do Z lživá definice homosexuality propagandistické organizace Člověk v tísni.


První charakteristikou homosexuality podle této definice je, že se jedná o geneticky podmíněný stav.

V „Informaci pro učitele“ se sice dále v textu uvádí 4 skupiny teorií o vzniku homosexuality, což však autorům nebrání uvést v definici jako příčinu výlučně dědičnost. Ideologům Člověka v tísni je jasné, že odkazování na celou řadu vědeckých studií a teorií jim umožňuje zaštiťovat se vědou, ale zároveň dobře ví, že s odstupem několika měsíců po přednášce posluchačům ulpí v hlavě pouze několik málo informací, mezi které patří právě to, co bylo v nadpisu, v definici, v rámečku, co učitel nadiktoval žákům, aby si napsali doslovně do sešitu.

Tvrzení o dědičnosti homosexuality můžeme snadno vyvrátit s pomocí bohatě odkazovaných údajů v anglické Wikipedii v článku Biologie a sexuální orientace (Biology and sexual orientation), zejména v oddílu „Studie na dvojčatech“ (Twin studies).

Vysokou hodnotu mají zejména studie na jednovaječných dvojčatech (monozygotic twins), protože tito lidé mají stejnou genetickou výbavu a navíc prožili i období prenatálního života v jedné děloze té samé matky. Jsou tedy nejen geneticky totožní, ale zažívali společně s matkou v době těhotenství její nálady, stresy, onemocnění, byli společně intoxikováni alkoholem, nikotinem atd. Navíc pokud nebyli rozděleni ihned po porodu, což se stává velmi vzácně, tak se na nich projevilo i období společné výchovy v rodině. (I mezi jednovaječnými dvojčaty existují nepatrné rozdíly v genetické výbavě a drobné rozdíly v prostředí, ve kterém se nacházela v době prenatálního života.)

Studie na jednovaječných i dvojvaječných dvojčatech však ukazují, že vliv dědičnosti je překvapivě malý. Novější studie, které zohledňují, že do výzkumů mají tendenci se hlásit spíše dvojčata, kde jsou oba gayové, zjistily, že vliv dědičnosti se pohybuje okolo jedné třetiny. Mezi studiemi jsou velké rozdíly, Bearman and Brückner (2002) dokonce uvádějí shodu mezi mužskými jednovaječnými dvojčaty pouze 7,7 %.

Studie Stejnopohlavní sexuální chování ve Švédsku uvádí, že u mužů činil vliv dědičnosti 34 – 39 % a u žen jenom 18 – 19 %.

Souvislostí mezi homosexualitou a v dětství prožitým traumatem se v článku Dětské trauma souvisí s homosexualitou. No a co? zabývá David Hosier  a ukazuje tak na to, že homosexualita vzniká často pod vlivem prostředí.

Těmito studiemi lze spolehlivě vyvrátit tvrzení Člověka v tísni o genetické podmíněnosti homosexuality a naopak dokázat, že největší vliv na vznik homosexuality má prostředí.

 

Definice dále tvrdí, že se jedná o celoživotní a neměnný stav. Tak to nepochybně u některých homosexuálních jedinců skutečně je. Takových homosexuálů je však velmi málo, méně než jedno procento populace, zejména u leseb, kde je celoživotní výlučná orientace na ženy poměrně vzácná. Tímto tématem jsem se poměrně rozsáhle zabýval v článku Mýtus 4 % a tak na něj zájemce odkazuji.

Člověk v tísni však odstavec věnovaný výskytu homosexuality uvádí větou:

Nejčastěji uváděný výskyt homosexuality jsou 4% (až 10%) u mužů, 1% a více u žen.

Dále tuto problematiku probírají detailněji a uvádějí celou řadu studií s velikým rozptylem hodnot. Je však jasné, že hlavní poselství pro běžného žáka, studenta, nebo učitele je v té první větě, to znamená 4 % (možná až 10 %), u žen nejméně 1 %. Při zběžném optickém vyhodnocení vychází závěr, že pro celou populaci asi zhruba platí ta 4 % uvedená na prvním místě.

Abychom nějak dali do hromady ta 4 %, tak bychom do skupiny lidí, kteří mají něco společného s homosexualitou, museli počítat bisexuály, dále lidi kteří se sami cítí homosexuály jenom část svého života, případně i jedince, kteří s homosexualitou jenom experimentovali. Tímto je ovšem vyvrácena i ta část definice, která říká, že homosexuál dává přednost stejnému pohlaví. Co když má rád sex s muži i s ženami, nebo si to s chutí rozdá se zvířetem?

Podvodem je tedy i tato část definice, která definuje homosexualitu jako celoživotní a neměnný stav.  Pro 4 % taková definice rozhodně neplatí, maximálně pro 1 % populace.

 

Poslední definiční charakteristikou homosexuality podle Člověka v tísni je, že „takto vytvořený vztah se svojí kvalitou plně vyrovná vztahu heterosexuálnímu“.

Jaké jsou podstatné charakteristiky pro určení kvality heterosexuálního vztahu? Osobně bych bez přípravy řekl, že záleží na tom, do jaké míry jsou si lidé věrní a jsou si navzájem oporou, na lásce, vzájemném porozumění, stabilitě vztahů, nakolik se podílejí na společné péči o děti a společném zabezpečení rodiny.

Při pohledu na statistiky o gayích však zjišťujeme, že homosexuálové běžně vystřídají za život stovky partnerů, někteří i tisíce. I v případě, že s někým pár let žijí, si obvykle nechávají volnost k sexu s jinými partnery. Mezi gayi je téměř nemožné najít páry, které jsou si věrné po více let. Sexuologické a sociologické údaje o promiskuitě gayů jsou spolehlivě potvrzeny medicínskými výzkumy, které dokazují extrémní rozšíření mnoha druhů sexuálně přenosných nemocí (pohlavních nemocí) mezi gayi.

Také pojítko v podobě dětí, kdy se v rámci heterosexuální rodiny vytváří mnohem komplexnější soustava mezilidských vztahů, v homosexuálních párech chybí.

Někdo by mohl namítnout, že definice je pouhá teorie, která není pro praktické řešení problémů každodenního života a postavení gayů ve společnosti podstatná. To je však velký omyl.

Každý ze tří prvků definice má hluboký smysl pro homosexuální propagandu. Tím že nebohým učitelům, žákům a studentům vštípí představu o dědičnosti homosexuality se již dopředu vyvrací možnost léčby. Takto také  staví všechny odpůrce homosexuální propagandy do role zločinců; je to přece stejné, jako kdyby napadali od narození postižené vozíčkáře za to, že nepracují a společnost je musí živit.

Tvrzení o celoživotním a neměnném stavu má opět tu funkci, že popírá možnost léčby a staví homosexuály do role nezaslouženě pronásledovaných.

Definování homosexuálních vztahů jako rovnocenných s heterosexuálními vyvrací, že by se chovali jinak a byli povahově odlišní od heterosexuálů. Tím se kromě jiného připravuje půda pro prosazení adopcí dětí homosexuály a obecně pro jejich neomezený přístup k dětem mužského pohlaví. K tomu je třeba jasně říci, že informovaní lidé, kteří lobbují za uzákonění adopcí dětí do superpromiskuitního prostředí gayů plného pedofilů a za jejich volný přístup k dětem, jsou bestiální zločinci. Snahy o vyčlenění nepiofilů, infantofilů, hebefilů a efebofilů z kategorie pedofilů nic nemění na tom, že jsou to pořád kriminálníci. (Závažnost jednotlivých případů samozřejmě musí zhodnotit soud.) Na první pohled by se mohlo zdát, že s blížící se dospělostí se snižuje škodlivost sexuálního styku s dětmi. Tak jednoduché to však není. Pokud nedochází ke zranění nebo vyvolání bolesti, což je však nejběžnější situace, potom zneužívání dětí infantofily (podle Davida Greenberga je vzrušují děti do pěti let) může zanechávat menší následky, než zneužívání efebofily, protože malé děti si sexuální zneužívání nemusí později vůbec pamatovat.

Už jen na základě od A do Z lživé definice homosexuality Člověka v tísni je jasné, že tato organizace je pouze jedním z nástrojů zahraniční politiky, pomocí kterých se uvadající západ snaží izolovat a oslabit sílící východ. S postupem druhé dekády 21. století se tento geopolitický zápas proměňuje v zoufalý boj o holé přežití a tak se západ začíná uchylovat k  jakýmkoli prostředkům, i když částečně se jedná o pouhý projev setrvačnosti liberální ideologie.

Člověk v tísni, společnost založená třemi zakladateli: Českou televizí, Jaromírem Štětinou a Šimonem Pánkem, současným ředitelem, se svým šikovným maskováním za charitativní činnost k realizaci geopolitických cílů hodí. Zdroje financování, které tečou převážně od státu a EU, jasně ukazují, kdo v této organizaci rozhoduje, nehledě na to, že Česká televize je v podstatě státní institucí. Skladba příjmů této organizace s rozpočtem 628 milionů korun je přehledně strukturována ve výsečích následujícího grafu:

Člověk v tísni

Člověk v tísni – "zahraniční agent" prosazující geopolitické zájmy západu.


Jak vidíme ze zdrojů financí a především z propagandistického zaměření Člověka v tísni, tak je nanejvýše žádoucí, aby se tato organizace v Rusku zaregistrovala, jak je to tamními zákony požadováno, jako „zahraniční agent“.

Ruský zákon z roku 2013 zakazuje šířit mezi dětmi informace směřované k podpoře utváření homosexuálních vztahů, o tom, že homosexuální vztahy jsou rovnocenné s tradičními heterosexuálními vztahy, vyvolávat dojem, že takové vztahy jsou atraktivní, vyvolávat u dětí zájem o takové vztahy atd.

Pokud tedy zaměstnanci Člověka v tísni šíří v Rusku informace, které obsahuje výše uvedená definice homosexuality a informace, které z takové definice logicky vyplývají, potom je třeba ruským bezpečnostním složkám jedině doporučit, aby každého zaměstnance Člověka v tísni, který se na tom podílí, v souladu se zákonem neprodleně zatkli, pokutovali a vyhostili.

Je však také třeba odpovědět na vážné námitky vznášené proti represivnímu postupu. Proč by Rusové měli někoho zatýkat a pokutovat? Nebylo by naopak známkou morální převahy vypořádat se s propagandou, pokud je prokazatelně lživá, formou argumentace a diskuse?

Obrovská propagandistická síla Hollywoodu a vůbec celého komplexu západních masmédií dnes prostupuje do každého sebezapadlejšího koutu světa, natož tam, kde má většina domácností internet. Nesmíme zapomínat, že propaganda v moderním slova smyslu nemá svůj původ u Ejzenštejna, nebo jeho obdivovatele Goebbelse, ale že se zrodila za prezidenta Wilsona, v prostředí Creelova úřadu, jehož úkolem bylo přesvědčit Američany o nutnosti vstupu do války. Pokud by měl někdo o tuto problematiku zájem, tak zrod a logiku představ o potřebě usměrňování demokratické společnosti novými prostředky skvěle popsal Edward Bernays v knize přiléhavě nazvané „Propaganda“. Od vzniku moderní propagandy uplynulo již téměř sto let a za tu dobu byla právě v tomto prostředí svého zrodu dovedena k vysokému stupni dokonalosti. Dnes prostupuje většinou americké filmové a televizní produkce, která se jako záplava valí do celého světa. Šíření informací na straně jedné se doplňuje s děsivě dokonalým systémem sběru informací na straně druhé, jak dnes vychází najevo například díky odhalením Edwarda Snowdena. Fenoménu Hollywoodu, hlavní indoktrinační centrály západního světa a příčinám jeho monstrózního vlivu se budu věnovat později, takže zatím ponechám tato tvrzení bez důkazů.

Proto si myslím, že ruský zákon na ochranu dětí a dospívajících je přiměřený a potřebný. Není žádoucí dětem do určitého věku vysvětlovat statistiky o promiskuitě a promořenosti gayů, problematiku análního sexu, fistingu, BDSM a další lahůdky gay subkultury, což uvádím jen namátkově jako příklady argumentačně důležitých témat v polemice s homosexuální propagandou.

Zákon vytváří určitou hráz proti homosexuálnímu smogu, který by se při dostatečné koncentraci, pod líbivým pozlátkem hollywoodských hvězdiček a s nádechem rebelantství mohl pozvolna mladým lidem vstřebávat pod kůži. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou a zejména snadno ovlivnitelné děti a dospívající, kteří jsou zároveň nejčastějšími návštěvníky kin, snadno přijmou určité hodnoty za vlastní.

Lidé z vedení Člověka v tísni jasně předvedli, co jsou zač. Svojí lživou propagandou otevírají prostor pro zločiny na dětech a celou řadu dalších společensky škodlivých jevů. Nemyslím si, že by se Rusové jen tak snadno zaprodali za pár mrzkých grošů od české vlády, ale je třeba dávat si pozor i tady ve střední Evropě, protože hlavním cílem Člověka v tísni je poštvat lidi proti Rusku.

 

 

Dodatečně jsem zjistil, že spoluzakladatel Člověka v tísni Jaromír Štětina byl spolupracovníkem STB. http://slepeckahul.pecina.cz/2010/01/senator-stetina-byl-dobrovolnym.html

Štětina se dnes vymlouvá, že podepsal spolupráci, aby kryl protistátní aktivity. Na druhé straně tehdy uvedl, že jeho babička byla zakládající členka KSČ, otec členem KSČ již v předválečném období a on sám členem závodního výboru KSČ. Už jenom z počtu zahraničních cest je jasné, že se mu za komunistického režimu nedařilo špatně, a to ani po roce 1968, kdy byl z KSČ vyškrtnut.

Přidat komentář

Autor:

Text:

Opište tento text:

CAPTCHA

Komentáře

11161)  narporie (14.10.2022 01:14)

<a href="https://candipharm.com/search?text=wysolone.5.mg.tab">candipharm</a> wysolone 5 mg tab

11162)  narporie (14.10.2022 07:13)

lamictal as a mood stabilizer <a href="https://candipharm.com/search?text=lamictal_as_a_mood_stabilizer">lamictal as a mood stabilizer</a>

11163)  narporie (14.10.2022 08:38)

Dibarcanna <a href="https://candipharm.com/search?text=vermox.tablet">vermox tablet</a> Phycle

11164)  Albertsouth (15.10.2022 01:14)<center>[url=https://seoprofisional.ru/bazy/baza-dlya-xrumera][img]https://seoprofisional.ru/image/catalog/-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-520x245.jpg[/img][/url]
[b]Собралась новая база для хрумера, актив линков от 12 августа 2022 года. В базе 12100 ссылок без дублей . База микс присутствуют все доменные зоны так же постит везде профиля топики коменты собиралась 4 месяца ссылки все вечные считай подойдет как для ссылочного так и для постинга по все вопросам обращайтесь в скайп логин pokras7777 или в телеграмм pokras7777 fedin наша группа в телеграмме ответим на все интересующие вас вопросы ![/b]

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]<a href=https://seoprofisional.ru> базы для хрумера 2019 </a>

11165)  narporie (15.10.2022 18:50)

Dibarcanna <a href="https://candipharm.com/search?text=zestril.lisinopril">zestril lisinopril</a> Phycle

11166)  narporie (15.10.2022 19:18)

<a href="https://candipharm.com/search?text=levitra-tablets">narporie</a> levitra tablets

11167)  narporie (16.10.2022 00:33)

Dibarcanna <a href="https://candipharm.com/search?text=eukroma-plus.cream.2%25%2f0.025%25%2f.0.1.%25.topical">eukroma-plus cream 2%/0.025%/ 0.1 % topical</a> Phycle

11168)  narporie (16.10.2022 01:18)

zyban price https://candipharm.com/search?text=zyban.price

11169)  SamuelRoupe (16.10.2022 01:51)

Click here now to see [url=https://goo.su/V9ru31]mature milf porn[/url] videos

11170)  narporie (16.10.2022 04:00)

propecia 5mg https://candipharm.com/search?text=propecia.5mg Dibarcanna

11171)  narporie (16.10.2022 05:47)

<a href="https://candipharm.com/search?text=co-amoxiclav">narporie</a> co-amoxiclav

11172)  memphate (16.10.2022 07:06)

eriacta-100 https://candipharm.com/search?text=eriacta-100 RoumeAbome

11173)  narporie (16.10.2022 08:30)

Dibarcanna <a href="https://candipharm.com/search?text=arjuna.60.capsaicin">arjuna 60 capsaicin</a> Phycle

11174)  narporie (16.10.2022 09:56)

<a href="https://candipharm.com/search?text=pyridium-dosage">narporie</a> pyridium dosage

11175)  narporie (16.10.2022 10:17)

aspirin dosage for adults <a href="https://candipharm.com/search?text=aspirin+dosage+for+adults">aspirin dosage for adults</a>

11176)  narporie (16.10.2022 10:34)

p-force 評判 <a href="https://candipharm.com/search?text=p-force.%e8%a9%95%e5%88%a4">p-force 評判</a>

11177)  memphate (16.10.2022 15:43)

<a href="https://candipharm.com/search?text=stud.5000.spray.10%25.rule">stud 5000 spray 10% rule</a> stud 5000 spray 10% rule

11178)  Albertsouth (16.10.2022 22:59)<center>[url=https://seoprofisional.ru/bazy/svezhayabazaforumov2021][img]http://seoprofisional.ru/image/catalog/forum_baze.png[/img][/url]
[b]Свежая база форумов 2022

В БАЗЕ более 100 тыс сайтов чисто форумы

Предлагаем вам приобрести базу форумов прочеканых на дубли, и 200 ok и по признакам на форумы в базе чисто одни форумы рушки и не рушки по желанию можем прочекать на доменные зоны (если кому-нибудь надо) База собиралось и фильтровалась в течение трех месяцев.[/b]

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]<a href=https://seoprofisional.ru> свежая база хрумера </a>

11179)  narporie (17.10.2022 10:58)

Dibarcanna <a href="https://candipharm.com/search?text=iverheal.12.ivermectin">iverheal 12 ivermectin</a> Phycle

11180)  narporie (17.10.2022 19:29)

<a href="https://candipharm.com/search?text=avana+property+management">narporie</a> avana property management

11181)  Tumdedymn (18.10.2022 00:59)

The use of Clenbuterol beginning week 31 was often utilized to aid in post cycle strength and muscle mass retention by acting as an anti catabolic <a href=https://buylasixon.com/>over the counter lasix at walmart</a>

11182)  Stephenset (18.10.2022 07:51)

[url=https://creditrepair.city ]credit repair[/url]

11183)  Albertsouth (18.10.2022 08:14)<center>[url=https://seoprofisional.ru/bazy/baza-dlya-xrumera][img]https://seoprofisional.ru/image/catalog/-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-520x245.jpg[/img][/url]
[b]Собралась новая база для хрумера, актив линков от 12 августа 2022 года. В базе 12100 ссылок без дублей . База микс присутствуют все доменные зоны так же постит везде профиля топики коменты собиралась 4 месяца ссылки все вечные считай подойдет как для ссылочного так и для постинга по все вопросам обращайтесь в скайп логин pokras7777 или в телеграмм pokras7777 fedin наша группа в телеграмме ответим на все интересующие вас вопросы ![/b]

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]<a href=https://seoprofisional.ru> база форумов для хрумера </a>

11184)  narporie (18.10.2022 12:47)

<a href="https://candipharm.com/search?text=rumalaya.60.caps.lock">rumalaya 60 caps lock</a> rumalaya 60 caps lock

11185)  narporie (18.10.2022 17:24)

https://candipharm.com/search?text=glucophage-1000 glucophage 1000

11186)  Klausdaync (18.10.2022 17:43)

[url=https://creditrepair.city ]credit repair[/url]

11187)  Хост VPS (24.10.2022 23:23)

Vps от AdminVPS это мощный хостинг для любых проектов!

Из преимуществ стоит отметить:

- Бесплатное администрирование
- Бесплатное бэкап место
- Бесплатный перенос сайтов
- Круглосуточная техподдержка 24/7
- Аптайм 99,98%
- Мгновенная активация сервера
- Бесплатные SSL-сертификаты

Вам однозначто стоит воспользоваться услугами AdminVPS уже сегодня!

Наш сайт - https://adminvps.ru/

11188)  Рейтинги Хостингов (24.10.2022 23:33)

Честный рейтинг хостинг провайдеров России, Украины, Беларусии, Европы!

Все преимущества и недостатки, ценовая политика, подходит под Вашу CMS и прочие параметры хостинг провайдеров собранные в одном месте!

Наш сайт - https://ru.tophosts.net/

11189)  Albertsouth (01.11.2022 23:52)
<center><a href=https://seoprofisional.ru/bazy/baza-kitajskix-domenov><img src="https://seoprofisional.ru/image/cache/catalog/poiskoviki-i-SEO-v-kitae-500x500.png"></a>
<b>Мы предлагаем вам базу на китайском языке очень подойдет для прожарки вашего сайта так как известно они хорошо пробиваются и можно оставлять там ссылки и посты как не где размер базы 223990 сайтов все пробито на дубли и 200 ок . БАЗА Фильтравалась в июле 2022

Собираем базы на заказ под ваши нужды любого количества и качества цена от 1000 руб </b>

<b>ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН <a href=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8>ЛОГИН POKRAS7777 </a>
ЛИБО В <a href=https://goo.su/4zRx>ТЕЛЕГРАММ </a></center></b><a href=https://seoprofisional.ru> база для профилей для хрумера </a>

11190)  Займ денег РБ (04.11.2022 00:01)

Деньги в долг в Минске

Поможет подобрать для Вас лучшее предложение по микрозаймам и микрокредитам максимально быстро и в сжатые сроки в Беларусии!

Наши основные преимущества:

- Высокий процент одобряемости;
- Помощь в сложных ситуациях;
- Индивидуальный подход.

Мы гарантированно найдем для Вас микрозайм или и микрокредит со 100% гарантией выдачи даже с плохой кредитной историей!

Обращайтесь, наш сайт - https://finance-brokers.by/

11191)  Albertsouth (08.11.2022 14:49)


<center>[url=https://seoprofisional.ru/bazy/progon-po-baze][img]https://seoprofisional.ru/image/catalog/4xgQE3lTHPQ.jpg[/img][/url]
[b]ПРОГОНЫ ВАШИХ РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ ХРУМЕРА

Репетиция согласно основе микс

Сказать об этом, собственно ведь это прогон, полагаю, далеко не нужно. Впрочем, многие, допустимо, до самого этих времен никак не абсолютно осознают содержание исходной услуги. К Примеру смотри, содержание прогона заключается во этом, то что в посторонних сайтах, они называются донорами, располагаются гиперссылки в вашинский веб-сайт, но данное, во собственную очередность, положительно влияет в признаках вашего произведения во искательских концепциях. Кроме этого, то что около вам скапливается справочная множество, совершается еще также развитие веб-сайта во искательской выдаче согласно разным запросам. Кроме Того совершается повышение также иных определенных значимых характеристик. Чувство имеются некоторых разновидностей, я ведь побеседуем об прогоне согласно «микс базе».Таким Образом, вам сделали веб-сайт, что специализирован никак не только лишь с целью отечественных юзеров сети интернет, но, допустимо, некто с целью их также совсем никак не специализирован, находясь вычисленным только в иностранную аудиторию узы. Продвигать его все без исключения точно также следует, но, в случае если с целью данного применять только лишь основы со донорами с «.ru» сектора сети интернет, целевая публика вашего веб-сайта весьма никак не вскоре выяснит относительно ваше создание также станет выражать ко деревену заинтересованность.
В Случае Если ведь гиперссылки в вашинский веб-сайт станут возникать в этих веб-сайтах, какие приезжают в жители других стран, возникнет также увеличение трафика также развитие веб-сайта во этих поисковиках, какими они используют. Ко данному добавится также рост ко этим признакам, какие значимы с целью этих искательских концепций, но никак не с целью, к примеру, «Яндекса»[/b]

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]


<center>[url=https://seoprofisional.ru/zarabotok-v-internete][img]https://seoprofisional.ru/image/catalog/zarbotok.png[/img][/url]
[b]заработок в интернете без вложений для быстрой связи пиши в телеграм

Если Вам надоела обычная работа со строгим графиком и хотите попробовать нечто другое, то заработок в интернете замечательно подойдет. Вам не нужно будет просыпаться каждый день рано утром и отправляться в офис или на завод, чтоб трудиться там до вечера.
обращайтесь дам реф ссылку доход падает стабильно все покажу и раскажу

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]<a href=https://seoprofisional.ru> как собрать базы для хрумера </a>

11192)  Albertsouth (18.11.2022 14:52)


<center>[url=https://seoprofisional.ru/bazy/progon-po-baze][img]https://seoprofisional.ru/image/catalog/4xgQE3lTHPQ.jpg[/img][/url]
[b]ПРОГОНЫ ВАШИХ РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ ХРУМЕРА

Репетиция согласно основе микс

Сказать об этом, собственно ведь это прогон, полагаю, далеко не нужно. Впрочем, многие, допустимо, до самого этих времен никак не абсолютно осознают содержание исходной услуги. К Примеру смотри, содержание прогона заключается во этом, то что в посторонних сайтах, они называются донорами, располагаются гиперссылки в вашинский веб-сайт, но данное, во собственную очередность, положительно влияет в признаках вашего произведения во искательских концепциях. Кроме этого, то что около вам скапливается справочная множество, совершается еще также развитие веб-сайта во искательской выдаче согласно разным запросам. Кроме Того совершается повышение также иных определенных значимых характеристик. Чувство имеются некоторых разновидностей, я ведь побеседуем об прогоне согласно «микс базе».Таким Образом, вам сделали веб-сайт, что специализирован никак не только лишь с целью отечественных юзеров сети интернет, но, допустимо, некто с целью их также совсем никак не специализирован, находясь вычисленным только в иностранную аудиторию узы. Продвигать его все без исключения точно также следует, но, в случае если с целью данного применять только лишь основы со донорами с «.ru» сектора сети интернет, целевая публика вашего веб-сайта весьма никак не вскоре выяснит относительно ваше создание также станет выражать ко деревену заинтересованность.
В Случае Если ведь гиперссылки в вашинский веб-сайт станут возникать в этих веб-сайтах, какие приезжают в жители других стран, возникнет также увеличение трафика также развитие веб-сайта во этих поисковиках, какими они используют. Ко данному добавится также рост ко этим признакам, какие значимы с целью этих искательских концепций, но никак не с целью, к примеру, «Яндекса»[/b]

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]


<center>[url=https://seoprofisional.ru/zarabotok-v-internete][img]https://seoprofisional.ru/image/catalog/zarbotok.png[/img][/url]
[b]заработок в интернете без вложений для быстрой связи пиши в телеграм

Если Вам надоела обычная работа со строгим графиком и хотите попробовать нечто другое, то заработок в интернете замечательно подойдет. Вам не нужно будет просыпаться каждый день рано утром и отправляться в офис или на завод, чтоб трудиться там до вечера.
обращайтесь дам реф ссылку доход падает стабильно все покажу и раскажу

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]<a href=https://seoprofisional.ru> базы хрумера 2021 </a>

11193)  Albertsouth (22.11.2022 07:05)<center>[url=https://seoprofisional.ru/bazy/baza-dlya-xrumera][img]https://seoprofisional.ru/image/catalog/-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-520x245.jpg[/img][/url]
[b]Собралась новая база для хрумера, актив линков от 12 августа 2022 года. В базе 12100 ссылок без дублей . База микс присутствуют все доменные зоны так же постит везде профиля топики коменты собиралась 4 месяца ссылки все вечные считай подойдет как для ссылочного так и для постинга по все вопросам обращайтесь в скайп логин pokras7777 или в телеграмм pokras7777 fedin наша группа в телеграмме ответим на все интересующие вас вопросы ![/b]

[b]ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН [url=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 [/url]
ЛИБО В [url=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ [/url]</center>[/b]<a href=https://seoprofisional.ru> база для хрумера купить </a>

11194)  MarthaRah (25.11.2022 22:18)

Clovek v tisni – propaganda pod plastikem charity | Homosexualita, pedofilie, AIDS a gay/lesbicka problematika
-

[url=https://www.onsv.org.br/cabecalho_onsv_ma2/]гидра ссылка[/url]
[url=http://www.dailymagazine.news/india-opens-antitrust-case-against-google-over-its-payments-app-nid-1354712.html]гидра онион[/url]
[url=http://www.dailymagazine.news/ex-dolphins-player-blasts-bill-belichick-s-moral-character-when-discussing-don-shula-nid-1040812.html]hydra тор[/url]


hydra ссылка: http://youthnetradio.org/tmit/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=142323&pid=2676503&page=111109&extra=
hydra официальный: https://www.dailymagazine.news/2018-nba-draft-pronunciation-guide-nid-614070.html
гидра darknet market зеркало: https://www.dailymagazine.news/2018-nba-draft-pronunciation-guide-nid-614070.html


[url=https://topstone.eu/?result=0ba272c91e8801680ae52914a7d86c17]гидра магазин[/url]
[url=http://xn--um-u4t660x8kkm6ndh1aopjchldwkq10csfeb280afxe.ck9797.com/viewthread.php?tid=4946846&extra=]гидра[/url]
[url=http://ivanovo.bizru.org/na-sovetskoy-6#reviews]сайт hydra даркнет[/url]
[url=http://criminallaw.webpin.com/?gb=1#top]гидра market[/url]
[url=http://www3.alpinesicherheit.at/alpinunfall/intern/formular/index.php?unfall_id=]гидра tor[/url]
0cc80c4

11195)  Josephmen (09.12.2022 05:52)

<center><a href=https://seoprofisional.ru>[img]https://seoprofisional.ru/image/cache/catalog/foru-500x500.jpg[/img]</a></center>
Xrumer и GSA, allsubmitter
Мы можем вам предложить такую услгу как:
<a href=https://seoprofisional.ru>seo продвижение сайта</a>
Если Вы хотите, чтоб Ваш сайт привлекал как можно больше посетителей, то нужно, чтоб он был не только полезным и удобным, но и хорошо оптимизированным для поисковиков. Это потребует немало усилий и затрат, однако если хотите здорово ускорить процесс и ощутимо поднять сайт в результате выдачи, то можно использовать прогон сайта хрумером. Таким образом Вы можете не только быстрей получить желаемый результат, но и даже сэкономить время и деньги.
[b]<center>ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ ПИШИТЕ В СКАЙП ЛОГИН <a href=https://join.skype.com/AnXAQ9LfhMi8]ЛОГИН POKRAS7777 </a>
ЛИБО В <a href=https://goo.su/4zRx]ТЕЛЕГРАММ </a></center>[/b]

11196)  candipharm.com (11.12.2022 04:01)

<a href="https://www.candipharm.com/
">https://www.candipharm.com/</a>

11197)  www.candipharm.com (11.12.2022 11:40)

<a href="http://www.candipharm.com/#
">http://www.candipharm.com/#</a>

11198)  www.candipharm.com/ (11.12.2022 17:13)

<a href="https://candipharm.com/
">https://candipharm.com/</a>

11199)  http://candipharm.com/ (11.12.2022 18:58)

<a href="http://candipharm.com/
">http://candipharm.com/</a>

11200)  www.candipharm.com/ (11.12.2022 21:57)

<a href="http://www.candipharm.com/
">candipharm</a>

«   1 ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... 288   »

Přihlásit

Už. jméno:

Heslo:

Registrace

Aktuální články

Hledat

Kontakt

post@homosexualita.eu

Kdo má poštovního klienta klikne na emailovou adresu výše. Jinak adresu zkopírujte a vložte do adresní řádky emailu.

Náhodný obrázek